Call Us Today! +6644 511 757 | surinhospital@gmail.com Login Register
ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องช่วยหายใจ Bipap จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ (ห้องผ่าตัด) รายการมีดเจาะลูกตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ถุงมือไนไตร ๑๒ นิ้ว จำนวน ๑๙ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการ กล่องแช่กล้องและอุปกรณ์ชนิดนึ่งฆ่าเชื้อได้ (DISINFECTION TRAY SYSTEM) จำนวน ๖ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการ กระดาษทอสังเคราะห์ห่อเครื่องมือแพทย์แบบหนา ๖๐ แกรม (Non-Woven) ขนาด ๔๕x๔๕ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศแผนแผนจัดซื้อจัดจ้าง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษฟาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์ ชุดน้ำยาตรวจหาแอนติบอดี้ DNA ด้วยวิธี IF จำนวน ๓ Pack

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ตู้แช่ทำความเย็น ๒ ประตู จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ตู้แช่ทำความเย็น ๑ ประตู ขนาด ๑๕ คิว จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องชั่งน้ำหนักและเขย่าถุงเลือด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรายการ เครื่องจัดเก็บเอกสารอิเลคทรอนิกส์ (Scanner) สำหรับจัดเก็บเอกสารผู้ป่วยใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยความถี่สูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา สำหรับงานวิจัย จำนวน 2 เครื่อง

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ 2564 วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดข้อสะโพกเทียมมีเบ้า ชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ 2564 วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดข้อเข่าเทียมแบบที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ ชนิดใช้สารยึดกระดูกแบบไม่ตัดเอ็นไขว้หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ 2564 วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดข้อสะโพกเทียมไม่มีเบ้า ชนิด 2 ชั้น ชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก แบบใช้เครื่องนำวิถีในการผ่าตัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ 2564 วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูกต้นแขนส่วนบน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ 2564 วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดข้อสะโพกเทียมไม่มีเบ้า ชนิด 2 ชั้น ชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูกแบบคอสั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดข้อสะโพกเทียมไม่มีเบ้า ชนิด 2 ชั้น ชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก แบบเน้นการเปิดแผลผ่าตัดเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ 2564 วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดข้อเข่าเทียมแบบที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ ชนิดใช้สารยึดกระดูก แบบพลาสติกรองข้อ ความทนทานสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ 2564 รายการ ชุดข้อสะโพกเทียมมีเบ้า ชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูกแบบใช้เครื่องนำวิถีในการผ่าตัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ 2564 รายการ ชุดข้อเข่าเทียมแบบที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ ชนิดใช้สารยึดกระดูกแบบใช้เครื่องนำวิถีในการผ่าตัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ 2564 รายการ ชุดข้อสะโพกเทียมแบบมีเบ้า ชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก แบบหัวเซรามิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ (ห้องผ่าตัด) รายการอุปกรณ์สำหรับจี้ตัดเลาะเนื้อเยื่อและดูดควันกลับฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ (ห้องผ่าตัด) รายการอุปกรณ์สำหรับเจาะผนังหน้าท้องชนิดปลายทู่แบบท่อมีบอลลูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ (ห้องผ่าตัด) รายการห่วงสำหรับถ่างขยายผนังหน้าท้องฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ รายการแผ่นฟิล์มคลุมผิวหนังก่อนผ่าตัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ (ห้องผ่าตัด) รายการหัวจี้ตัดและหยุดเลือดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ (ห้องผ่าตัด) รายการ ถุงเท้ายืด ขนาด 70 เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ (ห้องผ่าตัด) รายการเลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ (ห้องผ่าตัด) รายการแผ่นคลุมผิวปราศจากเชื้อก่อนผ่าตัด 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ 2564 วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูกต้นขาส่วนบน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ 2564 วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและสาวนเอวแบบหัวสกรูสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ 2564 รายการ ชุดโลหะดามกระดูกต้นแขนส่วนปลาย ชนิดมีหัวสกรูพยุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ 2564 รายการ ชุดโลหะดามกระดูกต้นขาส่วนล่าง ชนิดมีหัวสกรูพยุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ 2564 รายการ ชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและส่วนเอว ร่วมกับกระดูกเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ 2564 รายการ ชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและส่วนเอว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ 2564 รายการ ชุดโลหะดามกระดูกปลายแขนท่อนนอก แบบ 2 column ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ 2564 รายการ ชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและส่วนเอวแบบเส้นผ่าศูนย์กลาง Rod แบบกว้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ 2564 รายการ ชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอ ด้านหน้าแบบกว้าง ร่วมกับกระดูกเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ 2564 รายการ ชุดโลหะดามกระดูกหน้าแข้งส่วนบน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ 2564 รายการ ชุดโลหะดามกระดูกหน้าแข้งส่วนล่าง ชนิดมีหัวสกรูพยุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ 2564 รายการ ชุดโลหะดามกระดูกในโพรงกระดูกส่วนต้นของต้นขา ชนิดยึดกระดูกส่วนปลายแบบมั่นคง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการชุดรองรับsuction ขนาด 2 LIT (อัน)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ เพื่อทำให้ปราศจากเชื้อด้วยการอบแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ จำนวน 7 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการถุงรองรับอุจจาระแบบปล่อยทิ้งได้ มีแป้นรอง (Ostomy Pouches Drainable with Base Plate)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการท่อช่วยหายใจพร้อมกระเปาะชนิดปลอดเชื้อ จำนวน 13 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการพลาสเตอร์ใสปิดก๊อส จำนวน 2 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการชุดยางรัดหลอดเลือดโป่งพองระบบทางเดินอาหารMULTI- BAN LIGATOR ขนาด9.5-13. mm.

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการน้ำยาแช่ฆ่าเชื้อกล้องส่องตรวจ OPA .ชนิดน้ำ (สำหรับเครื่องล้างSCOPE)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการเจลล้างมือชนิดไม่ต้องใช้น้ำ(Purell HIS TFX 1200 ml.)ชนิดไม่ต้องใช้น้ำ

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการแผ่นกรองอากาศอนุภาคไฟฟ้า (Electrostatic Filter)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการแผ่นปิดแผล ชนิดม้วน ขนาด 10 ซม. ยาว 10 เมตร

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการหน้ากากอนามัย สำหรับผู้ใหญ่ ชนิดมีแผ่นกรองอากาศ 3 ชั้น (Surgical Mask 3 ply)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการข้อต่อสำหรับฉีดยา (Injection Plug)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการเข็มฉีดกระเพาะอาหาร ชนิด SINGLE USE

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการผ้ายืดพันแผล จำนวน 4 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการเข็มให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 5 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการผ้าก๊อสพับชนิดสะอาด ขนาด 3 นิ้ว x 4 นิ้ว x 8 ชั้น บรรจุ 100 ชิ้นต่อซอง

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการชุดสายยางดูดเสมหะระบบปิด

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการผ้าเฝือกปูนปลาสเตอร์ จำนวน 3 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการข้อต่อแบบ 3 ทางสำหรับให้สารน้ำทางหลอดเลือดปลอดเชื้อ ชนิดพลาสติก (Sterile Three-way Stopcocks)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการถุงมือยางตรวจโรคชนิดสะอาด จำนวน 2 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง จำนวน 2 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการถุงรองรับอุจจาระทางหน้าท้อง (Colostomy Bag)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการแผ่นอิเลคโทรดติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 2 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการแผ่นฟิล์มใสปิดแผลกันน้ำปลอดเชื้อ จำนวน 4 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการสายดูดเสมหะ จำนวน 6 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการน้ำยาล้างทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ ชนิดผสมเอนไซม์และสารทำลายเชื้อ (Enzymatic Detergent with Disinfectant)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการใบมีดสำหรับตัดขนบริเวณผิวหนัง (Clipper Blade)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการกระบอกฉีดยาพลาสติกปลอดเชื้อ ชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง จำนวน 5 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการชุดสายให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 2 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการกระบอกฉีดยาพลาสติกปลอดเชื้อ ชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง แบบมีหัวเข็ม ขนาดบรรจุ 1 มิลลิลิตร (Disposable Syring with Needle 1 ml.)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการชุดให้เลือด (Blood Administration Set)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการผ้าก๊อสพับชนิดสะอาด ขนาด 3 นิ้ว x 4 นิ้ว x 8 ชั้น บรรจุ 100 ชิ้นต่อซอง (Non-Sterile Gauze 3" x 4" x 8 ply.,100 Piece/Pack)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ รายการ กรรไกรสำหรับตัด/เลาะเนื้อเยื่อฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการแพทย์ รายการอุปกรณ์สำหรับคีบ/จับเลาะเนื้อเยื่อฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ (ห้องผ่าตัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ (ห้องผ่าตัด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ กระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ๘๐ แกรม บรรจุ ๕๐๐ แผ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค รายการ เวย์โปรตีนไอโซเลตชนิดผง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสายวัดเปอร์เซ็นต์ความอิ่มตัวของเลือด (M๑๑๙๑BL) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อโต๊ะตัดชิ้นเนื้อ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลำแสงแคบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง (High power laser therapy) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าระวัง และติดตามสัญญาณชีพ สำหรับผู้ป่วยวิกฤตซับซ้อน ชนิด ๒ Invasive ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารสด รายการ ไข่ไก่สด เบอร์ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารสด รายการไก่เนื้ออกล้วน (ซอย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารสด รายการ มะพร้าวคั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารสด รายการ ปลานิลแล่เนื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารสด รายการ ฝรั่งสด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารสด (หมูเนื้อสัน) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารสด จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการจัดเก็บ ขนส่ง กำจัดขยะติดเชื้อและขยะอันตราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

By |

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาบลสุรินทร์ เรื่องประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลสุรินทร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการยิงสลายนิ่ว จำนวน ๑ งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump) จำนวน ๖๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดวัสดุบริโภค หมวดอาหารแห้ง รายการ นม U.H.T จืดพร่องมันเนย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อสายวัดเปอร์เซ็นต์ความอิ่มตัวของเลือด (M๑๑๙๑BL) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ตู้ข้างเตียงสแตนเลส จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องตรวจนับเซลล์เม็ดเลือด (Differential Cell Counter) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคา จ้างเหมาบริการจัดเก็บ ขนส่ง กำจัดขยะติดเชื้อและขยะอันตราย จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2563

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผน จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดชื้อ งบค่าเสื่อม 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดชื้อ เงินบำรุงปี 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องตรวจพิเศษ รายการเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด แบบระนาบเดี่ยว จำนวน ๑ งาน

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการ รายการ ระบบเครื่องสำรองไฟ ห้อง Server จำนวน 1 งาน

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายใน อาคาร ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารแห้ง ประเภทเครื่องปรุง เครื่องดื่มและนม จำนวน ๕๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2563

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสำหรับเด็กแรกเกิด ถึงผู้ใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ตู้ข้างเตียง(ไม้) แบบใส่ลูกล้อ จำนวน ๔ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดควบคุมอัตราการไหลออกซิเจน Oxygen flow meter ชนิด ๑ ทาง จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ ๖ รายการ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างศูนย์อาหารชั้น ๒ อาคาร ๑๐๐ ปี สธ จำนวน ๑ งาน

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดควบคุมความดันและการไหลของน้ำ สารละลายภายในข้อ จำนวน ๑ ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อพร้อมระบบให้ความร้อน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ ปั๊มลม SWAN ๒HP จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว น้ำยาซักผ้า 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2563

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอลแบบมีล้อเลื่อนพร้อมแบตเตอรี่ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงตะแกรงดักขยะ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องชั่งน้ำหนักและเขย่าถุงโลหิต จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการ เครื่องสลับสัญญาณภาพ Digital Video Switcher จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในปอด (Smokerlyzer) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้ว รพ.สต.สำโรงโคกเพชร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคา ซื้อวัสดุบริโภคหมวดอาหารสด ประเภทสัตว์ปีก จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2563

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2563

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถุง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2563

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคา ซื้อวัสดุบริโภค รายการ ข้าวสารหอมมะลิ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2563

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูกหน้าแข้ง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศแผนการจัดซื้อด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลสุรินทร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าเสนอราคา จ้างก่อสร้างศูนย์อาหารชั้น 2 อาคาร 100 ปี สธ จำนวน 1 งาน

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ 2563 รายการ ชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอด้านหน้า ร่วมกับกระดูกเทียม

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้าง รายการ ซ่อมแซมรั้ว รพ.สต.เมืองที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องดูดละอองฝอยนอกช่องปาก จำวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ รายการ ชุุดโลหะดามกระดูก จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและส่วนเอวแบบหัวสกรูสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำ 6 รายการ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสด ประเภทสัตว์บก จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสด ประเภทสัตว์น้ำ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องปั๊มลม จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ตู้ข้างเตียงสแตนเลส จำนวน ๕ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขน ชนิดอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินหายใจพร้อมชุดประมวลสัญญาณภาพระบบวิดีทัศน์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการ ผลิตภัณฑ์น้ำยาชนิดต่างๆ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2563

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (e-bidding) ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียม ชนิดจานแบน ๒ แผ่น ปิด-เปิด (BILEAFLET) จำนวน ๑๒๐ ชิ้น

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องขูดหินปูนแบบ P๑๐ จำนวน ๑ เครื่อง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องฉายแสดงอุดฟันแบบมือถือ จำนวน ๑ เครื่อง

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2563

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดข้อสะโพกเทียมไม่มีเบ้า ชนิด 2 ชั้น ชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคา ซื้อหมวดอาหารสด ประเภทอาหารแปรรูป และเครื่องปรุง จำนวน 54 รายการ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ข้อสะโพกเทียมมีเบ้า ชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูกกรณีผ่าตัดซ้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค รายการ ข้าวสารหอมมะลิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสด ประเภทสัตว์ปีก จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูก จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการภายนอก (OUT LAB) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2563

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและส่วนเอว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดข้อสะโพกเทียมมีเบ้า ชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารแห้ง ประเภทเครื่องปรุง เครื่องดื่มและนม จำนวน 54 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2563

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูกต้นขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดข้อเข่าเทียมแบบที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ ชนิดใช้สารยึดกระดูก จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสด ประเภทสัตว์บก จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อการตรวจ Urine analysis จำนวน 58,088 การทดสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2563

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงชั้นล่าง อาคาร 9 พร้อมติดตั้งระบบ pipeline ด้วยวิธีปรกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย 113 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้อที่อุณหภูมิเยือกแข็ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการ ชุดเครื่องมือผ่าตัดหัวใจแบบเปิด จำนวน ๑ ชุด

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและส่วนเอวแบบหัวสกรูสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อแผ่นทดสอบความเข้ากันได้ของเลือด จำนวน 140,000 การทดสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี2563

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (e-bidding) ประกวดราคาซื้อไหมเย็แผลชนิดไม่ละลายแบบเส้นถัก จำนวน 4 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูกขนาดใหญ่ชนิดโค้งตามกระดูก แบบหัวยึดกับสกรู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เต้านม จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องฉายรังสี และเครื่องจำลองการฉายรังสี) จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องวางแผนการรักษาและระบบคอมพิวเตอร์บันทึกและทวนสอบข้อมูล) จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์คลินิกมะเร็งและโรคทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูกปลายแขนท่อนนอก แบบ 2 column ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องให้ความอบอุ่น (RadianT warmer) (๔๒.๑๙.๑๘.๐๒ ) จำนวน ๑ เครื่อง

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูกหน้าแข้ง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงชั้นล่าง อาคาร ๙ พร้อมติดตั้งระบบ pipe line ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและส่วนเอว ร่วมกับกระดูกเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและส่วนเอว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ผ้าซับโลหิต (Swab / Lap sponge) มีเส้น X-ray ชนิดปราศจากเชื้อ (Sterile) จำนวน 10,000 ห่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการคลิปหนีบเส้นเลือด จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดแผ่นโลหะดามกระดูกใบหน้า จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ น้ำยาสำหรับทำให้ปราศจากเชื้อด้วยการอบแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการภายนอก (OUT LAB) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2563

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์รายการ แผ่นทดสอบความเข้ากันได้ของเลือด จำนวน 140,000 การทดสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อการตรวจ Urine analysis จำนวน 58,088 การทดสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2563

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครื่องพิมพ์เอกสาร ชนิดเลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องใส่แร่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องอัลตร้าซาวด์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ (เครื่องอัลตร้าซาวด์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงเรือนสำหรับเก็บถังสำรองน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการลิ้นหัวใจเทียม ชนิดจานแบน 2 แผ่น ปิด-เปิด (BILEAFLET)

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เจลล้างมือแบบไม่ต้องใช้น้ำ ชนิดใช้แล้วทิ้ง ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน 624 ขวด ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ แถบตรวจวัดปริมาณ Lactate ในเลือด ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการผ้าก๊อสพับทำแผลไฟไหม้ ปลอดเชื้อ (Sterile burn gauze) ครั้งที่ 2

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดเครื่องมือช่วยใส่ท่อช่วยหายใจแบบพกพา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์คลินิกมะเร็งและโรคทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

By |

รายละเอียด
หนังสือเชิญชวนให้เข้ามาเสนอราคา

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดข้อเข่าเทียมแบบที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ ชนิดใช้สารยึดกระดูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการชุดเครื่องมือผ่าตัดหัวใจแบบเปิด

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วรคอด้านหน้าแบบบางและสกรูทำมุมสูงร่วมกับกระดูกเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ วัสดุบริโภค หมวดอาหารสด ประเภทอาหารแปรรูป และเครื่องปรุง จำนวน 54 รายการ

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสารขนาดไม่เกิน ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)(พร้อมตกแต่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสด้วยเทคนิคทางอณูชีวโมเลกุล จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2563

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดประกอบขาเทียมเหนือเข่าแกนใน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูกในโพรงกระดูกส่วนต้นของต้นขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (e-bidding) ประกวดราคาซื้อตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ (Endo GIA)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (e-bidding) ประกวดราคาซื้อชุดเลื่อยตัดกระดูกสันอกระบบแบตเตอรี่

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ ตัวบ่งชี้ทางเคมีภายใน Comply Steam Indicator จำนวน 328,000.00 แผ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ 2563 รายการ ชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและส่วนเอวแบบหัวสกรูสูง

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ 2563 รายการ ชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและส่วนเอว ร่วมกับกระดูกเทียม

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ 2563 วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและส่วนเอว

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ข้อสะโพกเทียมมีเบ้า ชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูกกรณีผ่าตัดซ้ำ

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ แถบตรวจวัดปริมาณ Lactate ในเลือด ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ แถบตรวจวัดปริมาณ Lactate ในเลือด ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดลานสายตาอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (e-bidding) ประกวดราคาซื้อชุดปอดเทียม ชนิด Membrane สำหรับผู้ใหญ่

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ วัสดุเย็บแผลเส้นใยถัก ชนิดละลายที่ทำจากวัสดุสังเคราะห์ Polyglactin และมีสารต่อต้านเชื้อแบคทีเรียเคลือบอยู่ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ตัวเจาะหน้าท้องในการผ่าตัดผ่านกล้อง (Disposable Trocar) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ขวดสูญญากาศ และสายรองรับเลือด สำหรับรองรับเลือด จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้อที่อุณหภูมิเยือกแข็ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวิดีทัศน์แบบคมชัดสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อแถบตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว จำนวน 10,000 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2563

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการสำลีชุบแอลกอฮอล์สำเร็จรูป ปราศจากเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดเครื่องมือช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ แบบพกพา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการผ้าก๊อสพับ 3x4 8 ชั้น ชนิดปลอดเชื้อ (steriled gauze pads 3x4 8 ply) และ ผ้าก๊อสพับ 3x4 8 ชั้น ชนิดสะอาด (gauze pads 3x4 8 ply) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาจารย์แพทย์ ๙๖ ยูนิต เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓,๙๐๘ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณ CD4 ในกระแสเลือด จำนวน 3,900 การทดสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2563

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดยางรัดเส้นเลือดโป่งพองในระบบทางเดินอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือกรอและเปิดกะโหลกศีรษะด้วยความเร็วสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูกต้นขา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อถุงมือยางสำหรับตรวจโรคชนิดสะอาด (Disposableglove Size Non-Sterile) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด รายการ ไหมดำเย็บแผลแบบเส้นถัก ชนิดไม่ละลาย จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ น้ำยาสำหรับทำให้ปราศจากเชื้อด้วยการอบแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา จำนวน 4,075 รอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ แถบตรวจวัดปริมาณ Lactate ในเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยฟังการได้ยิน จำนวน 274 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาแช่ฆ่าเชื้อกล้องส่องตรวจ OPA ชนิดน้ำ (สำหรับเครื่องล้าง SCOPE) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ น้ำยาล้างเครื่องมือผสมเอนไซม์ สำหรับล้างในเครื่องล้างอัตโนมัติและเครื่องล้างความถี่สูง ชนิดไม่มีฟอง จำนวน 230 แกลลอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาระบบห้องสะอาด(Clean room) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ ถุงรองรับอุจจาระทางหน้าท้องชนิดปลายเปิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการไส้ตัดต่อลำไส้แบบโค้ง (Curved cutter stapler reload) ขนาด 40 มม จำนวน 83 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ปี พ.ศ 2563 รายการ ชุดโลหะดามกระดูกหน้าแข้ง จำนวน 3 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูกต้นแขนส่วนบนและส่วนปลาย จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูกปลายแขนท่อนนอก แบบ ๒ column ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

By |

รายละเอียด
ประการผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องฝึกการทรงตัวพร้อมอุปกรณ์ช่วยย้ายผู้ป่วยจากท่านั่งสู่ท่ายืน ด้วยสวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเครื่องเอกซเรย์ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA. แบบส่องตรวจชนิดภาพดิจิตอลโดยใช้ชุดแปลงสัญญาณภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศจ้างก่อสร้างอาคารพักอาจารย์แพทย์ ๙๖ ยูนิต เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓,๙๐๘ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวิดีทัศน์แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบให้ออกซิเจนอัตราไหลสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการคลิปหนีบเส้นเลือด จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ไหมเย็บแผลแบบเส้นเดี่ยว ชนิดละลายที่ทำจากวัสดุสังเคราะห์ Glyconate จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เครื่องมือตัดต่อลำไส้อัตโนมัติแบบวงกลม (Curved intraluminal stapler) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ น้ำยาไตเทียม (Dialysate fluid) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ สายสวนหลอดเลือดผู้ใหญ่ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการหัวต่อแบบไม่ใช้เข็มระบบปิด ชนิด 1 หัวพร้อมสาย extension tube ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ไหมเย็บแผลชนิดไนลอนสังเคราะห์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการ ชุดเลื่อยตัดกระดูกสันอกระบบแบตเตอรี่

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ น้ำยาสำหรับทำให้ปราศจากเชื้อด้วยการอบแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา จำนวน 4,075 รอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล.๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔,๗๑๔ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูกไหปลาร้า ชนิดมีหัวสกรูพยุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการไหมเย็บชนิดไม่ละลายแบบเส้นถัก จำนวน ๔ รายการ

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการใบมีดสำหรับตัดขนบริเวณผิวหนัง (Skin clipper blade) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาจารย์แพทย์ 96 ยูนิต เป็นอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 3,908 ตารางเมตร

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องฝึกการทรงตัวพร้อมอุปกรณ์ช่วยย้ายผู้จากทานั่งสู่ท่ายืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ วัสดุห้ามเลือดสังเคราะห์ ชนิดละลายได้ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการ ลิ้นหัวใจเทียมชนิดทำจากเยื่อบุหัวใจวัว แบบขอบบางพิเศษ

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดประกอบขาเทียมเหนือเข่าแกนใน จำนวน 30 ชุด ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียชนิดต้องการออกซิเจนจากโลหิต จำนวน 50,000 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2563

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อแผ่นทดสอบความเข้ากันได้ของเลือด จำนวน 140,000 การทดสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2563

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อเจลล้างมือแบบไม่ต้องใช้น้ำ ชนิดใช้แล้วทิ้ง ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ มิลลิลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ Network Swith จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการพลาสเตอร์ใสติดแผลกันน้ำชนิดปลอดเชื้อ (sterile transparent dressing) จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อถุงมือยางสำหรับผ่าตัดปราศจากเชื้อ ชนิดไม่มีแป้ง (Powder Free Sterile Surgical Gloves) จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการเข็มฉีดยาปราศจากเชื้อ ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Sterile disposable needle) จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ สารเภสัชติดฉลากเพื่อตรวจหัวใจ (MIBI cold kit) จำนวน 150 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ  สารรังสีไอโอดีน  จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ ชุดผลิตสารกัมมันตรังสีเทคนิเที่ยม (Generator Tc-99 m) จำนวน 50 ถัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อถุงมือยางปราศจากเชื้อ ชนิดมีแป้ง (Powder Sterile Gloves) จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยฟังการได้ยิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการชุดให้โลหิตสำหรับถุงบรรจุโลหิต (blood set for bag) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล.๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔,๗๑๔ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานฯ

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการเฝือกปูน ชนิด slab ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดยางรัดเส้นเลือดโป่งพองในระบบทางเดินอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ 2563 รายการ ชุดข้อเข่าเทียมแบบที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ ชนิดใช้สารยึดกระดูก จำนวน 3 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ 2563 รายการ ชุดข้อสะโพกเทียมมีเบ้า ชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก จำนวน 3 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ 2563 รายการ ชุดโลหะดามกระดูกต้นขา จำนวน 2 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ 2563 รายการ ชุดโลหะดามกระดูก จำนวน 3 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ 2563 รายการ ชุดโลหะดามกระดูกไหปลาร้า ชนิดมีหัวสกรูพยุง

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ 2563 รายการ ชุดโลหะดามกระดูกปลายแขนท่อนนอก แบบ 2 column

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ 2563 รายการ ชุดโลหะดามกระดูกหน้าแข้ง จำนวน 3 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ 2563 รายการ ชุดโลหะดามกระดูกต้นแขนส่วนบนและส่วนปลาย จำนวน 2 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการสายดูดเสมหะระบบปิด (Closed suction system) จำนวน 1,467 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ 2563 รายการ ข้อสะโพกเทียมมีเบ้า ชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูกกรณีผ่าตัดซ้ำ

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ 2563 รายการ ชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและส่วนเอว จำนวน 3 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับได้

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ 2563 รายการ ชุดข้อสะโพกเทียมไม่มีเบ้า ชนิด 2 ชั้น ชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก จำนวน 3 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ 2563 รายการ ชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอด้านหน้าแบบบางและสกรูทำมุมสูงร่วมกับกระดูกเทียม

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ 2563 รายการ ชุดโลหะดามกระดูกในโพรงกระดูกส่วนต้นขา ชนิดยึดกระดูกส่วนปลายแบบมั่นคง

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการ ชุดแผ่นโลหะดามกระดูกใบหน้า จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค รายการข้าวสารหอมมะลิ จำนวน 1,488 กระสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๑๐๐๐ KVA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องฝึกการทรงตัวพร้อมอุปกรณ์ช่วยย้ายผู้ป่วยจากท่านั่งสู่ท่ายืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการซองบรรจุวัสดุทางการแพทย์ เพื่อทำให้ปราศจากเชื้อด้วยอุณหภูมิต่ำ (Tyvek) จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ร่างประกาศจ้างก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล.๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔,๗๑๔ ตารางเมตร

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการผ้ายืดพันแผล (Elastic Bandage) จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการ ชุดเครื่องมือผ่าตัดเส้นเลือดเพื่อฟอกไต จำนวน ๒ ชุด

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการ ชุดปอดเทียม ชนิด Membrane สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 150 ชิ้น

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด รายการ ผ้าซับโลหิต (Swab / Lap sponge) มีเส้น X-ray ชนิดปราศจากเชื้อ (Sterile)

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการข้อต่อ 3 ทาง ชนิดพลาสติก จำนวน 55,849 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการน้ำยาล้างทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ ชนิดผสมเอนไซม์และสารทำลายเชื้อ (Enzymatic Detergent with Dis-Infectant) จำนวน 300 แกลลอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เครื่องช่วยฟังการได้ยิน ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ น้ำยาสำหรับทำให้ปราศจากเชื้อด้วยการอบแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการชุดให้น้ำเกลือมาตรฐาน (set saline) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ mA. แบบส่องตรวจชนิดภาพดิจิตอลโดยใช้ชุดแปลงสัญญาณภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเลนส์กล้องสำหรับผ่าตัด Laparo ขนาด เครื่องมืออุปกรณ์สำหรับผ่าตัดทางนรีเวช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเจลล้างมือแบบไม่ต้องใช้น้ำ ชนิดใช้แล้วทิ้ง ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 1,200 มิลลิเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการ ชุดเครื่องมือผ่าตัดเส้นเลือดเพื่อฟอกไต

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ สำหรับห้องสวนหัวใจ (cath lab) จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2563

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ น้ำยาสำหรับทำให้ปราศจากเชื้อด้วย แก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการ ชุดปอดเทียม ชนิด Membrane สำหรับผู้ใหญ่

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการกระบอกฉีดยาอินซูลิน (Disposable insulin syringe) จำนวน 2,800 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการถุงบรรจุอุจจาระผู้ป่วย (Colostomy Bag) จำนวน 4,420 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการกระบอกฉีดยาผ่านผิวหนังปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว จำนวน 5 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ 2563 รายการ ถุงรองรับอุจจาระทางหน้าท้องชนิดปลายเปิด

By |

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการด้วยเครื่องตรวจอวัยวะสนามแม่เหล็กกำลังสูงขนาด ๑๕ เทสล่าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ 2563 รายการ ตัวบ่งชี้ทางเคมีภายใน Comply steam Indicator

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร ทางเดินน้ำดีและตับอ่อนด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ (EUS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อถุงเก็บโลหิต จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี2563

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อแผ่นจำแนกและทดสอบความไวของยาต่อสารต้านจุลชีพ จำนวน 3,950 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2563

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการชุดสายให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดำพร้อมชุดใส่สายสำหรับผู้ใหญ่ (Central Venous Catheter) จำนวน 2 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการผ้าก๊อสพับ 3”x 4” 8 ชั้น จำนวน 3 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการเข็มและท่อต่อทางหลอดเลือดดำสำหรับใช้ยาหรือสารละลาย (i.v.catheter) จำนวน 5 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการผ้าก๊อสพับทำแผลไฟไหม้ ปลอดเชื้อ (steriled burn gauze) จำนวน 21,000 ห่อ

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการ ชุดผ่าตัดส่องกล้องอวัยวะในช่องอก (VATS)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพสำหรับผู้ป่วยวิกฤตซับซ้อน ชนิด ๒ Invasive ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเลนส์กล้องสำหรับผ่าตัด Laparo ขนาด เครื่องมืออุปกรณ์สำหรับผ่าตัดทางนรีเวช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการแผ่นอิเลคโทรดตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจผู้ใหญ่ (EKG electrode) จำนวน 3,284 ซอง

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการสายสำหรับดูดเสมหะ (suction tube) จำนวน 6 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ กระดาษเอกสาร A4 โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดสายนำเลือดสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Blood tubing Ĉ transducer x 2 Ĉ IV Ĉ minicap) จำนวน 7,100 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนหลอดเลือดผู้ใหญ่ จำนวน 3 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ตัวกรองเลือดผู้ใหญ่ Acute HD Low Flux (Membrane = Synthetic)จำนวน 2,875 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการชุดให้น้ำเกลือมาตรฐาน (set saline)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ สายฉีดสารทึบรังสี (Coiled tube) จำนวน 6,400 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ น้ำยาไตเทียม (Dialysate fluid) 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ น้ำยาสำหรับทำให้ปราศจากเชื้อด้วย แก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ จำนวน 100 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตด้วยเครื่องตรวจอัตโนมัติ จำนวน 400 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2563

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ 2563 รายการ สำลีชุบแอลกอฮอล์สำเร็จรูป ปราศจากเชื้อ

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อแผ่นทดสอบความเข้ากันได้ของเลือด จำนวน 140,000 การทดสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2563

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติพร้อมติดตามความดันโลหิตแดงและระดับออกซิเจนในเลือดแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อแผ่นจำแนกและทดสอบความไวของยาต่อสารต้านจุลชีพ จำนวน 3,950 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2563

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อแถบตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว จำนวน 10,000 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2563

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารอุบัติเหตุเดิม ชั้นเดียว จำนวน ๑ งานและงานปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้างานจ่ายกลาง ภายนอกและภายในอาคารเฉพาะสายเมน จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเลนส์กล้องสำหรับผ่าตัด Laparo ขนาด เครื่องมืออุปกรณ์สำหรับผ่าตัดทางนรีเวช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวิดีทัศน์แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียชนิดต้องการออกซิเจนจากโลหิต จำนวน 50,000 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2563

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องอภิบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าและก๊าซอาร์กอนพร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือด พร้อมระบบความคุมความลึกอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวิดีทัศน์แบบคมชัดสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องอภิบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ สำหรับห้องสวนหัวใจ (Cath lab) จำนวน 3 รายการด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ สดุการแพทย์ สำหรับห้องสวนหัวใจ (cath lab) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการน้ำยาล้างทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ ชนิดผสมเอนไซม์และสารทำลายเชื้อ (Enzymatic Detergent with Dis-Infectant)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์สำหรับห้องสวนหัวใจ (cath lab) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจพิเศษรายการเครื่องตรวจวินิจฉัยภาวะการนอนกรนหรือหยุดหายใจขณะนอนหลับ(Sleep lab) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการภายนอก (OUT LAB) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดลานสายตาอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมระบบปรับระบายอากาศห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ อาคาร ๑๐ ชั้น ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
จ้างปรับปรุงห้องอภิบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จำนวน 1 งาน ในวงเงิน 2,811,4๐๐.๐๐ บาท

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการยิงสลายนิ่ว จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการสายดูดเสมหะระบบปิด (Closed suction system)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีทัศน์แบบคมชัดสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 5 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตด้วยเครื่องอัตโนมัติ (Platelet Apheresis Kit) จำนวน 400 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อถุงเก็บโลหิต จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เครื่องช่วยเดินชนิด 4 ขา (Pick-up-walker) ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งตะแกรงกันนกโครงหลังคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตู้บิวอินห้องเก็บอุปกรณ์ อาคาร ๑๒/๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องใส่ท่อช่วยหายใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะแสตนเลส สำหรับจัดแจกอาหารผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

By |

รายละเอียด
ประกาศผู่ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ความเข้มข้น 50%

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ที่นอนลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงโคโรนารี่ด้วยบอลลูน ชนิด Semi compliance จำนวน 150 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ สำหรับห้องสวนหัวใจ (cath lab) จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการสายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ (Coronary Guiding Catheter) EBU จำนวน 500 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ สายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ (PTCA Guidwire) ชนิด Elastinite จำนวน 600 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์สำหรับห้องสวนหัวใจ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดควบคุมอัตราการไหลออกซิเจนพร้อมกระปุกน้ำ (oxygen flow meter) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อสายวัดเปอร์เซ็นต์ความอิ่มตัวของเลือด จำนวน 50 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บศพ ขนาด ๖ ช่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสุขภัณฑ์ห้องน้ำผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งประตูอะลูมิเนียมบานสวิงห้องผ่าตัดเล็ก จำนวน ๒ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งตาข่ายป้องกันนกพิราบ อาคาร OPD หลังเก่า ชั้น ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งตาข่ายป้องกันนก ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดเครื่องมือกรอและเปิดกะโหลกศีรษะด้วยความเร็วสูง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ ระบบปิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพสำหรับผู้ป่วยวิกฤตซับซ้อน ชนิด ๒ Invasive ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ น้ำยาสำหรับทำให้ปราศจากเชื้อด้วยการอบแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ น้ำยาแช่ฆ่าเชื้อกล้องส่องตรวจ OPA ชนิดน้ำ (สำหรับเครื่องล้าง SCOPE) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ชุดประกอบขาเทียมเหนือเข่าแกนใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 6 รายการ (2)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 6 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

By |

รายละเอียด
เผยแพร่แผนการจัดซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ วัสดุการแพทย์ สำหรับห้องสวนหัวใจ จำนวน 3 รายการ

By |

รายละเอียด
เชิญชวนให้เข้ามาเสนอราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

By |

รายละเอียด
เชิญชวนให้เข้ามาเสนอราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องหล่อบล็อกชิ้นเนื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องตรวจคลินิกวัณโรคและคลินิกภูมิคุ้มกันบกพร่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องจัดเก็บเอกสารอิเลคทรอนิกส์ (Scanner) สำหรับจัดเก็บเอกสารผู้ป่วยใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการยิงสลายนิ่ว จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๓ รายการ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

By |

รายละเอียด
เชิญชวนให้เข้ามาเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 38 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบทุน ระดับหน่วยบริการ 70% และ ระดับจังหวัด20% จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อแก๊สออกซิเจน บรรจุท่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ แก๊สไนตรัสออกไซด์ บรรจุท่อ จำนวน 161 ท่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ สารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ความเข้มข้น 50 % ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อถุงบรรจุอาหารเหลวทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรดด่างก๊าซสารอิแลคโตรไลท์และสารเมตาไลท์ในเลือด จำนวน ๖,๐๐๐ เทสต์ (test) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างสำรองคลังซ่อมบำรุง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สไนตรัสออกไซต์ บรรจุท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสำนักงาน จำนวน ๑ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดัน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นสแตนเลส ขนาด ๘๐x๑๒๐x๘๐ ซม. บุตาข่าย ๔ ด้าน พร้อมด้ามจับเข็นขาใส่ลูกล้อ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตัดพาราฟินบล็อก (Microtome) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยเดินชนิด 4 ขา (Pick-up-walker) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (62097719250)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ เครื่องช่วยเดินชนิด 4 ขา (Pick-up-walker) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ สารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ความเข้มข้น 50% ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ แถบตรวจวัดปริมาณ Lactate ในเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ เครื่องช่วยฟังการได้ยิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน ๒ แผ่น ปิด-เปิด ตำแหน่งเอออร์ติกและไมทรัล ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา ซื้อชุดปอดเทียม ชนิด Membrane สำหรับผู้ใหญ่ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อแก๊สทางการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุบริโภค รายการ ข้าวสารหอมมะลิ

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุงานบ้านงานครัว รายการผลิตภัณฑ์น้ำยาชนิดต่าง ๆ จำนวน 5 ชนิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุสำนักงาน รายการ กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

By |

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภทอาหารสด (เนื้อสัตว์) จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการ เสื้อกาวน์พลาสติกแขนยาวชนิดครึ่งตัวสีฟ้า

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๑๐๐๐ KVA

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ ชุดสายให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดำพร้อมชุดใส่สาย จำนวน 2 รายการ

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ สารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ความเข้มข้น 50%

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ ผ้าก๊อสพับ 3x4x8 ชั้น จำนวน 3 รายการ

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ ผ้ายืดพันแผล ทุกขนาด จำนวน 4 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ สำหรับห้องสวนหัวใจ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อถุงบรรจุอาหารเหลวทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภทอาหารสด (เนื้อสัตว์) จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รายการ แผ่นฟิล์มขาวใสสำหรับติดแผลและแผ่นปิดแผลชนิดม้วน จำนวน 5 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด รายการ Implant พิเศษ Ortho และ Neuro จำนวน 20 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด รายการ Implant พิเศษ Ortho และ Neuro จำนวน 16 รายการ

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารแห้ง ประเภทเครื่องปรุง จำนวน 56 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดให้น้ำเกลือมาตรฐานและชุดให้น้ำเกลือสำหรับเครื่อง infusion pump ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการ เฝือกปูนชนิดเฝือก slab สำเร็จรูป จำนวน 3 รายการ

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการ ข้อต่อ 3 ทางชนิดพลาสติก

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รายการ เข็มฉีดยาปราศจากเชื้อ ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง จำนวน 10 รายการ

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการ กระบอกฉีดยาผ่านผิวหนังปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว จำนวน 5 รายการ

By |

รายละเอียด
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1000 KVA

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการ แผ่นอิเลคโทรด ชนิดเยื่อกระดาษ

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการ สายสำหรับดูดเสมหะ

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการ เข็มและท่อต่อทางเส้นเลือดดำสำหรับใช้ยาสารละลายและของเหลว

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการ ถุงมือยางสำหรับศัลยกรรมผ่าตัดปราศจากเชื้อแบบมีแป้งและแบบไม่มีแป้ง

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ถุงมือยางตรวจโรคชนิดสะอาด จำนวน 2 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการ ชุดให้โลหิตสำหรับถุงบรรจุโลหิต

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Implant พิเศษ Ortho และ Neuro จำนวน 12 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Implant พิเศษ Ortho และ Neuro จำนวน 8 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ Implant พิเศษ Ortho และ Neuro จำนวน 4 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการ น้ำยาล้างเครื่องมือผสมเอ็นไซน์และสำลีแอลกอฮอล์สำเร็จรูป

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภทอาหารสดทั่วไป (ผักและขนม) จำนวน 65 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ เครื่องช่วยฟังการได้ยิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกายจำนวน ๓ กลุ่มรายการ

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์สำหรับห้องสวนหัวใจ จำนวน 2 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน ๒ แผ่น ปิด-เปิด ตำแหน่งเอออร์ติก และไมทรัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ implant พิเศษ Ortho และ Neuro จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด รายการ Implant พิเศษ ortho และ Neuro จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารสด ประเภทผลไม้ จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปอดเทียม ชนิด Membrane สำหรับผู้ใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077160704)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องช่วยฟังการได้ยิน ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Implant พิเศษ Ortho และ Neuro จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ Implant พิเศษ Ortho และ Neuro จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด รายการ Implant พิเศษ Ortho และ Neuro จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาวัสดุการแพทย์ Implant พิเศษ Ortho และ Neuro จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริอินเตอร์เน็ตพร้อมบริการเสริม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ตพร้อมบริการเสริม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการงานจ้างเหมาบริการเครื่องพิมพ์เอกสาร ชนิดเลเซอร์ ขาว-ดำแบบ Network จำนวน 1 งาน

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด ประเภท Implant พิเศษ Ortho และ Neuro จำนวน ๑๒ รายการ

By |

รายละเอียด
ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๑๐๐๐ KVA

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อสารเภสัชติดฉลากเพื่อตรวจหัวใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู่ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด รายการ implant พิเศษ ortho จำนวน 9 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคประเภทอาหารสดทั่วไป (ผักและขนม) จำนวน 65 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด รายการ Implant พิเศษ และ Neuro จำนวน 8 รายการ

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด รายการ Implant พิเศษ และ Neuro จำนวน 4 รายการ

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด รายการ Implant พิเศษ และ Neuro จำนวน 20 รายการ

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด รายการ Implant พิเศษ และ Neuro จำนวน 16 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ความเร็วสูง

By |

รายละเอียด
ประกาศเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน

By |

รายละเอียด
ประกาศเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและ สัญญาณชีพ

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการผลิตภัณฑ์น้ำยาชนิดต่าง ๆ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารสด ประเภทผลไม้ จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ สารรังสีไอโอดีน จำนวน  3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการด้วยเครื่องตรวจอวัยวะสนามแม่เหล็กกำลังสูง ขนาด 1.5 เทสล่า พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารแห้ง ประเภทเครื่องปรุง จำนวน 56 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ สำหรับห้องสวนหัวใจ (cath lab) จำนวน 4 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด(จักษุ) จำนวน 29 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุการแพทย์ศัลยกรรมประสาท จำนวน 49 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ เสื้อกาวน์พลาสติกแขนยาวชนิดครึ่งตัวสีฟ้า

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ ชุดให้โลหิตสำหรับถุงบรรจุโลหิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ น้ำยาล้างเครื่องมือผสมเอ็นไซน์และสำลีแอลกอฮอล์สำเร็จรูป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ สารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ความเข้มข้น 50% ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารสดทั่วไป ประเภทขนมหวาน จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ แผ่นอิเล็กโทรด ชนิดเยื่อกระดาษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารสด ประเภทเนื้อสัตว์ปีก ไข่ไก่และเต้าหู้ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ เข็มฉีดยาปราศจากเชื้อ ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ถุงมือยางสำหรับศัลยกรรมผ่าตัดปราศจากเชื้อแบบมีแป้งและแบบไม่มีแป้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ เข็มและท่อต่อทางหลอดเลือดดำสำหรับให้ยา สารละลายหรือของเหลว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดทั่วไป ประเภทอาหารทะเลและอาหารแช่แข็ง จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด รายการ Implant พิเศษ Ortho และ Neuro จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ร่างประกาศจังหวัดสุรินทร์ประกวดราคาจ้างเหมาบริการด้วยเครื่องตรวจอวัยวะสนามแม่เหล็กกำลังสูงขนาด ๑๕

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง

By |

รายละเอียด
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ใช้การไม่ได้ ของโรงพยาบาลสุรินทร์ 2561

By |

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือวัด วิเคราะห์

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการ ผลิตภัณฑ์น้ำยาชนิดต่าง ๆ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาระยะเวลาของกระบวนการแข็งตัวของโลหิต จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ กระบอกฉีดยาผ่านผิวหนังปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ แผ่นฟิล์มขาวใสสำหรับติดแผลและแผ่นปิดแผลชนิดม้วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ผ้าก๊อสพับ 3x4x8 ชั้น จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ สายสำหรับดูดเสมหะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อวารสารต่างประเทศอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ถุงมือยางสำหรับตรวจโรคชนิดสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ สำหรับห้องสวนหัวใจ (cath lab) จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เผยแพร่แผนการจัดซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ วัสดุการแพทย์ สำหรับห้องสวนหัวใจ จำนวน 7 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ใบมีดสำหรับตัดขนบริเวณผิวหนัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ข้อต่อ 3 ทาง ชนิดพลาสติกด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ กระบอกฉีดยาอินซูลินและกระบอกฉีดยาทิวเบอร์คูลินผ่านผิวหนังปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ น้ำยาล้างอุปกรณ์การแพทย์สำหรับเครื่องล้างชนิดไม่มีฟองและน้ำยาขจัดคราบสนิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ หลอดเคมีตรวจสอบการตกค้างโปรตีนและแถบบ่งชี้ภายในสำหรับเครื่องนึ่งไอน้ำ ระดับ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ถุงบรรจุอุจจาระผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเฝือกปูนชนิดเฝือก slab สำเร็จรูป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด รายการ Implant พิเศษ Ortho และ Neuro จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด รายการ Implant พิเศษ Ortho และ Neuro จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาแบบดิจิตอล ชนิดไม่ต้องขยายม่านตา

By |

รายละเอียด
ร่างประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือวัด

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 39 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารสดทั่วไป ประเภทขนมหวาน จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารแห้ง ประเภทเครื่องปรุง จำนวน 56 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ร่างประกาศจ้างเหมาบริการด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภครายการ นมจืดพร่องมันเนย จำนวน 7,200 โหล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 39 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อแถบตรวจน้ำตาลในเลือด จำนวน 8,500 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องช่วยฟังการได้ยิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุการแพทย์ระบบทางเดินอาหาร จำนวน 11 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท ผ้าซับโลหิต(Swab) จำนวน 4 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท ไหมเย็บแผลเส้นเดี่ยวผลิตจากใยสังเคราะห์ จำนวน 14 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารสด ประเภทเนื้อสัตว์ปีก ไข่ไก่และเต้าหู้ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดทั่วไป ประเภทอาหารทะเลและอาหารแช่แข็ง จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด รายการ Implant พิเศษ Ortho และ Neuro จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด รายการ Implant พิเศษ Ortho และ Neuro จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด รายการ Implant พิเศษ Ortho และ Neuro จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด รายการ Implant พิเศษ Ortho และ Neuro จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจและปอด

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ สารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ความเข้มข้น 50% ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อผ้าก๊อสพับ 3x4x8 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อกระบอกฉีดยาอินซูลินและกระบอกฉีดยาทิวเบอร์คูลินผ่านผิวหนังปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อเสื้อกาวน์พลาสติกแขนยาวชนิดครึ่งตัวสีฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้้อ แผ่นอิเลคโทรด ชนิดเยื่อกระดาษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 เรื่อง เครื่องช่วยฟังการได้ยิน

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหลอดสำหรับเก็บตัวอย่างเลือด จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาล้างเครื่องมือผสมเอ็นไซน์และสำลีแอลกอฮอล์สำเร็จรูป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอช ไอ วี ชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอช บีวี และชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอช ซีวี ในกระแสเลือด จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์จอประสาทตาและขั้วประสาทตาแบบสามมิติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1.เครื่องตรวจการได้ยิน จำนวน 1 เครื่องและตู้เก็บเสียงสำหรับตรวจการได้ยิน จำนวน 1 ตู้

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจภูมิคุ้มกันในเลือด ฮอร์โมนเอชซีจี (HCG) และสารบ่งชี้สภาวะหัวใจล้มเหลว จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อนมจืดพร่องมันเนย จำนวน 7,200 โหล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดสายให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดำพร้อมชุดใส่สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 เรื่อง ผ้าก๊อสพับ 3x4x8 ชั้น จำนวน 3 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 เรื่อง เสื้อกาวน์พลาสติกแขนยาวขนิดครึ่งตัวสีฟ้า

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ ข้อต่อ 3 ทาง ชนิดพลาสติก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ เข็มฉีดยาปราศจากเชื้อ ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ ชุดสายให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดำพร้อมชุดใส่สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ ใบมีดสำหรับตัดขนบริเวณผิวหนัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดให้โลหิตสำหรับถุงบรรจุโลหิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ สายสำหรับดูดเสมหะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดให้น้ำเกลือมาตรฐานและชุดให้น้ำเกลือสำหรับเครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ ถุงมือยางสำหรับศัลยกรรมผ่าตัดปราศจากเชื้อแบบมีแป้งและแบบไม่มีแป้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 เรื่อง กระบอกฉีดยาอินซูลินและกระบอกฉีดยาทิวเบอร์คูลินผ่านผิวหนังปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 เรื่อง สารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ความเข้มข้น 50%

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 เรื่อง น้ำยาล้างเครื่องมือผสมเอ็นไซน์และสำลีแอลกอฮอล์สำเร็จรูปปราศจากเชื้อ

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 เรื่อง เข็มและข้อต่อทางหลอดเลือดดำสำหรับให้ยาสารละลายหรือของเหลว

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 เรื่อง แผ่นอิเลคโทรด ชนิดเยื่อกระดาษ

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อผ้ายืดพันแผล ทุกขนาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อถุงบรรจุอุจจาระผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อแผ่นฟิล์มขาวใสสำหรับติดแผลและแผ่นปิดแผลชนิดม้วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ น้ำยาไตเทียม (Dialysate fluid) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เผยแพร่แผนการจัดซื้อ วัสดุการแพทย์ น้ำยาไตเทียม (Dialysate fluid) จำนวน 2 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อกระบอกฉีดยาผ่านผิวหนังปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเฝือกปูน slab สำเร็จรูป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อถุงมือยางสำหรับตรวจโรคชนิดสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ สายลวดเพื่อวัดความดันภายในหลอดเลือดโคโรนารี่ (FFR) จำนวน 70 เส้น ในวงเงิน 1,890,000.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนหลอดเลือดแดงเอออตาร์ใช้เพื่อเพิ่มสมรรถภาพหัวใจ (IABP) จำนวน 45 เส้น ในวงเงิน 1,125,000.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ สำหรับห้องสวนหัวใจ (cath lab) จำนวน 12 รายการ ในวงเงิน 2,397,700.00 บาท (สองล้านสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เผยแพร่แผนการจัดซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ สายลวดเพื่อวัดความดันภายในหลอดเลือดโคโรนารี่ (FFR) จำนวน 70 เส้น

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด รายการ Implant พิเศษ Ortho และ Neuro จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท Implant พิเศษ Ortho และ Neuro จำนวน 20 รายการ

By |

รายละเอียด
เผยแพร่แผนการจัดซื้อ วัสดุการแพทย์ สำหรับห้องสวนหัวใจ (cath lab) จำนวน 3 รายการ

By |

รายละเอียด
เผยแพร่แผนการจัดซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนหลอดเลือดแดงเอออตาร์ใช้เพื่อเพิ่มสมรรถภาพหัวใจ (IABP) จำนวน 45 เส้น

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนหลอดเลือดผู้ใหญ่ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ตัวกรองเลือดสำหรับผู้ป่วย Acute HD low – flux dialyzer (synthetic membrane) จำนวน 2,700 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดสายนำเลือดสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Blood tubing Ĉ transducer x 2 Ĉ IV Ĉ minicap) จำนวน 8,000 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เผยแพร่แผนการจัดซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดสายนำเลือดสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Blood tubing Ĉ transducer x 2 Ĉ IV Ĉ minicap) จำนวน 8,000 กล่อง

By |

รายละเอียด
เผยแพร่แผนการจัดซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ตัวกรองเลือดสำหรับผู้ป่วย Acute HD low – flux dialyzer (synthetic membrane) จำนวน 2,700 อัน

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วัสดุบริโภค จำนวน 9 รายการ

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็ก จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวัดแก๊สในเลือด จำนวน 9,000 เทสต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียชนิดต้องการออกซิเจนจากโลหิต จำนวน 50,000 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 เรื่อง เข็มฉีดยาปราศจากเชื้อ ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 เรื่อง สายสำหรับดูดเสมหะ

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 เรื่อง ใบมีดสำหรับตัดขนบริเวณผิวหนัง

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 เรื่อง ถุงมือยางสำหรับศัลยกรรมผ่าตัดปราศจากเชื้อแบบมีแป้งและแบบไม่มีแป้ง

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 เรื่อง ชุดให้น้ำเกลือมาตรฐานและชุดให้น้ำเกลือสำหรับเครื่อง infusion pump

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อแถบตรวจน้ำตาลในเลือด จำนวน 8,500 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นฮีมาโตคริต Henatocrit ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพ ระบบวีดีทัศน์แบบ High Definition สำหรับผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่าตัดกล้อง (Endocamlogic HD Controller Set) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด รายการ Implant พิเศษ Ortho และ Neuro จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท Implant พิเศษ Ortho และ Neuro จำนวน 12 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด รายการ Implant พิเศษ Ortho และ Neuro จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท Implant พิเศษ Ortho และ Neuro จำนวน 17 รายการ

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกั้นห้องเก็บเอกสาร พื้นชั้นใต้ดิน อาคาร ๑๐๐ ปี สธ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 เรื่อง ผ้ายืดพันแผล elastic bandage

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 เรื่อง ข้อต่อ 3 ทาง ชนิดพลาสติก

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 เรื่อง ถุงมือยางสำหรับตรวจโรคชนิดสะอาด

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ 2562 รายการ ชุดสายให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดำพร้อมชุดใส่สาย

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ 2562 รายการ เฝือกปูนชนิด slap สำเร็จรูป

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ 2562 รายการ กระบอกฉีดยาผ่านผิวหนังปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ 2562 รายการ ชุดให้โลหิตสำหรับถุงบรรจุโลหิต

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ 2562 รายการ แผ่นฟิล์มขาวใสสำหรับติดแผลและแผ่นปิดแผลชนิดม้วน

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ 2562 รายการ ถุงบรรจุอุจจาระผู้ป่วย

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาล้างอุปกรณ์การแพทย์สำหรับเครื่องล้างชนิดไม่มีฟองและน้ำยาขจัดคราบสนิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องผลิตอากาศอัดทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวิเคราะห์เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดและแยกชนิดเม็ดเลือด จำนวน 176,000 เทสต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด รายการ Implant พิเศษ Ortho และ Neuro จำนวน ๑๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตด้วยเครื่องตรวจอัตโนมัติ (Platelet Apheresis Kit) จำนวน 400 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าระวัง และติดตามสัญญาณชีพ สำหรับผู้ป่วยวิกฤตซับซ้อน ชนิด ๒ Invasive ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อแผ่นจำแนกชนิดของเชื้อแบคทีเรียและทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพแบบอัตโนมัติ จำนวน 4,000 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อแผ่นการทดสอบความเข้ากันได้ของเลือด จำนวน 143,500 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเชิญชวนเจรจาต่อรองราคา ว๑๔๒๖๕

By |

รายละเอียด
ประกาศเชิญชวนเจรจาต่อรองราคา ว๑๔๒๖๖

By |

รายละเอียด
ประกาศเชิญชวนเจรจาต่อรองราคา ว๑๔๗๒๒

By |

รายละเอียด
ประกาศเชิญชวนเจรจาต่อรองราคา ว๑๔๗๑๘

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องสายอ่อน สำหรับส่องตรวจโพรงจมูกและลำคอเด็ก (FOL เด็ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณ CD4 จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องขุดเบ้าขาเทียม (Socket router) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจเส้นประสาทด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดเข็มสีฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด ๓ แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี. แบบเกียร์อัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอช ไอ วี ชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอช บีวีและชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอช ซีวี ในกระแสเลือด จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อหลอดเคมีตรวจสอบการตกค้างโปรตีนและแถบบ่งชี้ภายในสำหรับเครื่องนึ่งไอน้ำ ระดับ 5

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดไบเฟสิค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบการจ่ายอากาศตามสภาพปอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เชิญชวนเจรจาต่อรองราคา วัสดุการแพทย์ (ห้องผ่าตัด)  จำนวน ๑ รายการ (ว๑๔๒๕๒)

By |

รายละเอียด
เชิญชวนเจรจาต่อรองราคา วัสดุการแพทย์ (ห้องผ่าตัด)  จำนวน ๑๑ รายการ (ว๑๔๒๖๓)

By |

รายละเอียด
เชิญชวนเจรจาต่อรองราคา วัสดุการแพทย์ (ห้องผ่าตัด)  จำนวน ๑๖ รายการ (ว๑๔๒๖๒)

By |

รายละเอียด
เชิญชวนเจรจาต่อรองราคา วัสดุการแพทย์ (ห้องผ่าตัด)  จำนวน ๒ รายการ (ว๑๔๒๕๓)

By |

รายละเอียด
เชิญชวนเจรจาต่อรองราคา วัสดุการแพทย์ (ห้องผ่าตัด)  จำนวน ๓ รายการ (ว๑๔๒๔๙)

By |

รายละเอียด
เชิญชวนเจรจาต่อรองราคา วัสดุการแพทย์ (ห้องผ่าตัด)  จำนวน ๖ รายการ (ว๑๔๒๔๘)

By |

รายละเอียด
เชิญชวนเจรจาต่อรองราคา วัสดุการแพทย์ (ห้องผ่าตัด)  จำนวน ๔ รายการ (ว๑๔๗๒๕)

By |

รายละเอียด
เชิญชวนเจรจาต่อรองราคา วัสดุการแพทย์ (ห้องผ่าตัด)  จำนวน ๓ รายการ (ว๑๔๗๒๔)

By |

รายละเอียด
เชิญชวนเจรจาต่อรองราคา วัสดุการแพทย์ (ห้องผ่าตัด)  จำนวน ๓๐ รายการ (ว๑๔๗๒๑)

By |

รายละเอียด
เชิญชวนเจรจาต่อรองราคา วัสดุการแพทย์ (ห้องผ่าตัด)  จำนวน ๔ รายการ (ว๑๔๗๒๐)

By |

รายละเอียด
เชิญชวนเจรจาต่อรองราคา วัสดุการแพทย์ (ห้องผ่าตัด)  จำนวน ๑ รายการ (ว๑๔๗๑๙)

By |

รายละเอียด
เชิญชวนเจรจาต่อรองราคา วัสดุการแพทย์ (ห้องผ่าตัด)  จำนวน ๔ รายการ (ว๑๔๗๑๗)

By |

รายละเอียด
เชิญชวนเจรจาต่อรองราคา วัสดุการแพทย์ (ห้องผ่าตัด)  จำนวน ๔ รายการ (ว๑๔๗๑๖)

By |

รายละเอียด
เชิญชวนเจรจาต่อรองราคา วัสดุการแพทย์ (ห้องผ่าตัด)  จำนวน ๑๖ รายการ (ว๑๔๗๑๕)

By |

รายละเอียด
เชิญชวนเจรจาต่อรองราคา วัสดุการแพทย์ (ห้องผ่าตัด)  จำนวน ๑ รายการ (ว๑๔๗๒๓)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์) จำนวน ๑๕ รายการ (ว๖๗)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา) จำนวน ๒ รายการ (ว๖๖)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา) จำนวน ๑ รายการ (ว๖๕)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา) จำนวน ๕ รายการ (ว๖๔)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา) จำนวน ๗ รายการ (ว๖๓)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา) จำนวน ๑๐ รายการ (ว๖๒)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา) จำนวน ๔ รายการ (ว๖๑)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา) จำนวน ๒ รายการ (ว๖๐)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา) จำนวน ๑ รายการ (ว๕๙)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา) จำนวน ๓ รายการ (ว๕๘)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา) จำนวน ๕ รายการ (ว๕๗)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา) จำนวน ๓ รายการ (ว๕๖)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา) จำนวน ๑ รายการ (ว๕๕)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา) จำนวน ๑ รายการ (ว๕๔)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา) จำนวน ๒ รายการ (ว๕๓)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา) จำนวน ๔ รายการ (ว๕๒)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา) จำนวน ๕ รายการ (ว๕๑)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา) จำนวน ๑ รายการ (ว๕๐)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา) จำนวน ๑๒ รายการ (ว๔๙)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา) จำนวน ๓ รายการ (ว๔๘)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา) จำนวน ๗ รายการ (ว๔๗)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา) จำนวน ๑ รายการ (ว๔๖)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา) จำนวน ๔ รายการ (ว๔๕)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา) จำนวน ๓ รายการ (ว๔๔)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา) จำนวน ๑ รายการ (ว๔๓)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา) จำนวน ๑ รายการ (ว๔๒)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา) จำนวน ๑ รายการ (ว๔๑)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา) จำนวน ๑ รายการ (ว๔๐)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา) จำนวน ๑ รายการ (ว๓๙)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา) จำนวน ๓ รายการ (ว๓๘)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา) จำนวน ๒ รายการ (ว๓๗)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา) จำนวน ๓ รายการ (ว๓๖)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา) จำนวน ๔ รายการ (ว๓๕)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา) จำนวน ๖ รายการ (ว๓๔)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา) จำนวน ๓ รายการ (ว๓๓)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา) จำนวน ๒ รายการ (ว๓๒)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา) จำนวน ๑ รายการ (ว๓๑)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา) จำนวน ๑๐ รายการ (ว๓๐)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา) จำนวน ๒ รายการ (ว๒๙)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา) จำนวน ๓ รายการ (ว๒๘)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์) Implant พิเศษ Ortho และ Neuro จำนวน ๕ รายการ (ว๑๔๒๘๓)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์) Implant พิเศษ Ortho และ Neuro จำนวน ๑ รายการ (ว๑๔๒๘๒)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์) Implant พิเศษ Ortho และ Neuro จำนวน ๑ รายการ (ว๑๔๒๘๐)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์) Implant พิเศษ Ortho และ Neuro จำนวน ๑๓ รายการ (ว๑๔๒๘๔)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์) Implant พิเศษ Ortho และ Neuro จำนวน ๒ รายการ (ว๑๔๒๘๑)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุวิทยาศาสตร์) จำนวน ๒ รายการ (ว๑๓๖๑๔)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุวิทยาศาสตร์) จำนวน ๓ รายการ (ว๑๓๖๑๓)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุวิทยาศาสตร์) จำนวน ๗ รายการ (ว๑๓๖๑๒)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุวิทยาศาสตร์) จำนวน ๑ รายการ (ว๑๓๖๑๑)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุวิทยาศาสตร์) จำนวน ๑ รายการ (ว๑๓๖๑๐)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุวิทยาศาสตร์) จำนวน ๒ รายการ (ว๑๓๖๐๙)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุวิทยาศาสตร์) จำนวน ๖ รายการ (ว๑๓๖๐๘)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุวิทยาศาสตร์) จำนวน ๑๑ รายการ (ว๑๓๖๐๗)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุวิทยาศาสตร์) จำนวน ๑ รายการ (ว๑๓๖๐๖)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุวิทยาศาสตร์) จำนวน ๒ รายการ (ว๑๓๖๐๕)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุวิทยาศาสตร์) จำนวน ๔ รายการ (ว๑๓๖๐๔)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุวิทยาศาสตร์) จำนวน ๓ รายการ (ว๑๓๖๐๓)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุวิทยาศาสตร์) จำนวน ๓ รายการ (ว๑๓๖๐๒)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุวิทยาศาสตร์) จำนวน ๖ รายการ (ว๑๓๖๐๑)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุวิทยาศาสตร์) จำนวน ๒๔ รายการ (ว๑๔๗๓๕)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุวิทยาศาสตร์) จำนวน ๓ รายการ (ว๑๔๗๓๒)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุวิทยาศาสตร์) จำนวน ๒ รายการ (ว๑๔๗๓๑)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุวิทยาศาสตร์) จำนวน ๑๒ รายการ (ว๑๔๗๓๐)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุวิทยาศาสตร์) จำนวน ๒ รายการ (ว๑๔๗๒๙)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุวิทยาศาสตร์) จำนวน ๔ รายการ (ว๑๔๗๒๘)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุวิทยาศาสตร์) จำนวน ๓๑ รายการ (ว๑๔๗๒๗)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุวิทยาศาสตร์) จำนวน ๓๖ รายการ (ว๑๔๗๒๖)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุวิทยาศาสตร์) จำนวน ๑๐ รายการ (ว๑๔๗๓๔)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุวิทยาศาสตร์) จำนวน ๑ รายการ (ว๑๔๗๓๓)

By |

รายละเอียด
วัสดุทันตกรรม จำนวน 337 รายการ (ว ๑๔๖๐๔)

By |

รายละเอียด
วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 รายการ (ว ๑๔๖๙๓)

By |

รายละเอียด
วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 38 รายการ (ว ๑๔๖๘๙)

By |

รายละเอียด
วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 รายการ (ว ๑๔๖๙๐)

By |

รายละเอียด
วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ว ๑๔๖๙๑)

By |

รายละเอียด
วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (ว ๑๔๖๙๒)

By |

รายละเอียด
วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ (ว ๑๔๖๐๒)

By |

รายละเอียด
วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ (ว ๑๔๖๘๐)

By |

รายละเอียด
วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (ว ๑๔๖๘๑)

By |

รายละเอียด
วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (ว ๑๔๖๘๒)

By |

รายละเอียด
วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ (ว ๑๔๖๘๓)

By |

รายละเอียด
วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (ว ๑๔๖๘๔)

By |

รายละเอียด
วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ (ว ๑๔๖๘๕)

By |

รายละเอียด
วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ (ว ๑๔๖๘๖)

By |

รายละเอียด
วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (ว ๑๔๖๘๗)

By |

รายละเอียด
วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (ว ๑๔๖๘๘)

By |

รายละเอียด
วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ (ว ๑๔๖๐๑)

By |

รายละเอียด
วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ (ว ๑๔๖๗๙)

By |

รายละเอียด
วัสดุไฟฟ้า จำนวน 74 รายการ (ว ๑๔๖๗๗)

By |

รายละเอียด
วัสดุไฟฟ้า จำนวน 54 รายการ (ว ๑๔๖๗๘)

By |

รายละเอียด
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 74 รายการ (ว ๑๔๖๐๓)

By |

รายละเอียด
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 64 รายการ (ว ๑๔๖๙๕)

By |

รายละเอียด
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 39 รายการ (ว ๑๔๖๙๔)

By |

รายละเอียด
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 124 รายการ (ว ๑๔๖๙๖)

By |

รายละเอียด
วัสดุสำนักงาน (สิ่งพิมพ์) จำนวน 19 รายการ (ว ๑๔๖๗๓)

By |

รายละเอียด
วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ว ๑๔๖๗๐)

By |

รายละเอียด
วัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (ว ๑๔๖๐๐)

By |

รายละเอียด
วัสดุสำนักงาน (สิ่งพิมพ์) จำนวน 29 รายการ (ว ๑๔๖๗๖)

By |

รายละเอียด
วัสดุสำนักงาน (สิ่งพิมพ์) จำนวน 1 รายการ (ว ๑๔๖๗๕)

By |

รายละเอียด
วัสดุสำนักงาน จำนวน 39 รายการ (ว ๑๔๖๗๔)

By |

รายละเอียด
วัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ (ว ๑๔๖๗๒)

By |

รายละเอียด
วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ว ๑๔๖๗๑)

By |

รายละเอียด
วัสดุการแพทย์ (ห้องสวนหัวใจ)  จำนวน 2 รายการ  (ว ๑๔๒๕๗)

By |

รายละเอียด
วัสดุการแพทย์ (ห้องสวนหัวใจ)  จำนวน 1 รายการ (ว๑๔๒๖๑)

By |

รายละเอียด
วัสดุการแพทย์ (ห้องสวนหัวใจ)  จำนวน 1 รายการ (ว๑๔๒๖๐)

By |

รายละเอียด
วัสดุการแพทย์ (ห้องสวนหัวใจ)  จำนวน 1 รายการ (ว๑๔๒๕๙)

By |

รายละเอียด
วัสดุการแพทย์ (ห้องสวนหัวใจ)  จำนวน 2 รายการ  (ว ๑๔๒๕๘)

By |

รายละเอียด
เชิญชวนเจรจาต่อรองราคา วัสดุการแพทย์ (ห้องสวนหัวใจ)  จำนวน 7 รายการ (ว๑๔๒๕๖)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเตียงตรวจโรค พร้อมม้าขึ้นเตียง จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไอน้ำ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวัดแก๊สในเลือด จำนวน 9,000 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเชิญชวนเจรจาต่อรองด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เรื่อง ราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศเชิญชวนเจรจาต่อรองด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เรื่อง ราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ

By |

รายละเอียด
กลุ่มงานพัสดุ ประกาศจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

By |

รายละเอียด
ส่งรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน งบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์จอประสาทตาและขั้วประสาทตาแบบสามมิติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องสายอ่อน สำหรับส่องตรวจโพรงจมูกและลำคอเด็ก (FOL เด็ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดถ่ายภาพและบันทึกข้อมูลการส่องกล้อง พร้อมระบบเชื่อมต่อการจัดเก็บข้อมูลของโรงพยาบาล (Endosmart) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการตู้อบเด็ก จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจตาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonic B-Scaner) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจกตา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศแผนเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA. แบบแขวนเพดานดิจิตอล 2 จอรับภาพ

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียชนิดต้องการออกซิเจนจากโลหิต จำนวน 50,000 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาระยะเวลาของกระบวนการแข็งตัวของโลหิต จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด