Call Us Today! +6644 511 757 | surinhospital@gmail.com Login Register
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๑๐๐๐ KVA

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ ชุดสายให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดำพร้อมชุดใส่สาย จำนวน 2 รายการ

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ สารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ความเข้มข้น 50%

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ ผ้าก๊อสพับ 3x4x8 ชั้น จำนวน 3 รายการ

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ ผ้ายืดพันแผล ทุกขนาด จำนวน 4 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ สำหรับห้องสวนหัวใจ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อถุงบรรจุอาหารเหลวทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภทอาหารสด (เนื้อสัตว์) จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รายการ แผ่นฟิล์มขาวใสสำหรับติดแผลและแผ่นปิดแผลชนิดม้วน จำนวน 5 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด รายการ Implant พิเศษ Ortho และ Neuro จำนวน 20 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด รายการ Implant พิเศษ Ortho และ Neuro จำนวน 16 รายการ

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารแห้ง ประเภทเครื่องปรุง จำนวน 56 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดให้น้ำเกลือมาตรฐานและชุดให้น้ำเกลือสำหรับเครื่อง infusion pump ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการ เฝือกปูนชนิดเฝือก slab สำเร็จรูป จำนวน 3 รายการ

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการ ข้อต่อ 3 ทางชนิดพลาสติก

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รายการ เข็มฉีดยาปราศจากเชื้อ ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง จำนวน 10 รายการ

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการ กระบอกฉีดยาผ่านผิวหนังปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว จำนวน 5 รายการ

By |

รายละเอียด
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1000 KVA

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการ แผ่นอิเลคโทรด ชนิดเยื่อกระดาษ

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการ สายสำหรับดูดเสมหะ

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการ เข็มและท่อต่อทางเส้นเลือดดำสำหรับใช้ยาสารละลายและของเหลว

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการ ถุงมือยางสำหรับศัลยกรรมผ่าตัดปราศจากเชื้อแบบมีแป้งและแบบไม่มีแป้ง

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ถุงมือยางตรวจโรคชนิดสะอาด จำนวน 2 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการ ชุดให้โลหิตสำหรับถุงบรรจุโลหิต

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Implant พิเศษ Ortho และ Neuro จำนวน 12 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Implant พิเศษ Ortho และ Neuro จำนวน 8 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ Implant พิเศษ Ortho และ Neuro จำนวน 4 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการ น้ำยาล้างเครื่องมือผสมเอ็นไซน์และสำลีแอลกอฮอล์สำเร็จรูป

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภทอาหารสดทั่วไป (ผักและขนม) จำนวน 65 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ เครื่องช่วยฟังการได้ยิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกายจำนวน ๓ กลุ่มรายการ

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์สำหรับห้องสวนหัวใจ จำนวน 2 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน ๒ แผ่น ปิด-เปิด ตำแหน่งเอออร์ติก และไมทรัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ implant พิเศษ Ortho และ Neuro จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด รายการ Implant พิเศษ ortho และ Neuro จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารสด ประเภทผลไม้ จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปอดเทียม ชนิด Membrane สำหรับผู้ใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077160704)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องช่วยฟังการได้ยิน ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Implant พิเศษ Ortho และ Neuro จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ Implant พิเศษ Ortho และ Neuro จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด รายการ Implant พิเศษ Ortho และ Neuro จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาวัสดุการแพทย์ Implant พิเศษ Ortho และ Neuro จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริอินเตอร์เน็ตพร้อมบริการเสริม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ตพร้อมบริการเสริม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการงานจ้างเหมาบริการเครื่องพิมพ์เอกสาร ชนิดเลเซอร์ ขาว-ดำแบบ Network จำนวน 1 งาน

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด ประเภท Implant พิเศษ Ortho และ Neuro จำนวน ๑๒ รายการ

By |

รายละเอียด
ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๑๐๐๐ KVA

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อสารเภสัชติดฉลากเพื่อตรวจหัวใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู่ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด รายการ implant พิเศษ ortho จำนวน 9 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคประเภทอาหารสดทั่วไป (ผักและขนม) จำนวน 65 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด รายการ Implant พิเศษ และ Neuro จำนวน 8 รายการ

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด รายการ Implant พิเศษ และ Neuro จำนวน 4 รายการ

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด รายการ Implant พิเศษ และ Neuro จำนวน 20 รายการ

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด รายการ Implant พิเศษ และ Neuro จำนวน 16 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ความเร็วสูง

By |

รายละเอียด
ประกาศเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน

By |

รายละเอียด
ประกาศเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและ สัญญาณชีพ

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการผลิตภัณฑ์น้ำยาชนิดต่าง ๆ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารสด ประเภทผลไม้ จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ สารรังสีไอโอดีน จำนวน  3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการด้วยเครื่องตรวจอวัยวะสนามแม่เหล็กกำลังสูง ขนาด 1.5 เทสล่า พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารแห้ง ประเภทเครื่องปรุง จำนวน 56 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ สำหรับห้องสวนหัวใจ (cath lab) จำนวน 4 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด(จักษุ) จำนวน 29 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุการแพทย์ศัลยกรรมประสาท จำนวน 49 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ เสื้อกาวน์พลาสติกแขนยาวชนิดครึ่งตัวสีฟ้า

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ ชุดให้โลหิตสำหรับถุงบรรจุโลหิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ น้ำยาล้างเครื่องมือผสมเอ็นไซน์และสำลีแอลกอฮอล์สำเร็จรูป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ สารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ความเข้มข้น 50% ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารสดทั่วไป ประเภทขนมหวาน จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ แผ่นอิเล็กโทรด ชนิดเยื่อกระดาษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารสด ประเภทเนื้อสัตว์ปีก ไข่ไก่และเต้าหู้ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ เข็มฉีดยาปราศจากเชื้อ ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ถุงมือยางสำหรับศัลยกรรมผ่าตัดปราศจากเชื้อแบบมีแป้งและแบบไม่มีแป้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ เข็มและท่อต่อทางหลอดเลือดดำสำหรับให้ยา สารละลายหรือของเหลว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดทั่วไป ประเภทอาหารทะเลและอาหารแช่แข็ง จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด รายการ Implant พิเศษ Ortho และ Neuro จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ร่างประกาศจังหวัดสุรินทร์ประกวดราคาจ้างเหมาบริการด้วยเครื่องตรวจอวัยวะสนามแม่เหล็กกำลังสูงขนาด ๑๕

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง

By |

รายละเอียด
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ใช้การไม่ได้ ของโรงพยาบาลสุรินทร์ 2561

By |

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือวัด วิเคราะห์

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการ ผลิตภัณฑ์น้ำยาชนิดต่าง ๆ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาระยะเวลาของกระบวนการแข็งตัวของโลหิต จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ กระบอกฉีดยาผ่านผิวหนังปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ แผ่นฟิล์มขาวใสสำหรับติดแผลและแผ่นปิดแผลชนิดม้วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ผ้าก๊อสพับ 3x4x8 ชั้น จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ สายสำหรับดูดเสมหะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อวารสารต่างประเทศอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ถุงมือยางสำหรับตรวจโรคชนิดสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ สำหรับห้องสวนหัวใจ (cath lab) จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เผยแพร่แผนการจัดซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ วัสดุการแพทย์ สำหรับห้องสวนหัวใจ จำนวน 7 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ใบมีดสำหรับตัดขนบริเวณผิวหนัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ข้อต่อ 3 ทาง ชนิดพลาสติกด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ กระบอกฉีดยาอินซูลินและกระบอกฉีดยาทิวเบอร์คูลินผ่านผิวหนังปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ น้ำยาล้างอุปกรณ์การแพทย์สำหรับเครื่องล้างชนิดไม่มีฟองและน้ำยาขจัดคราบสนิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ หลอดเคมีตรวจสอบการตกค้างโปรตีนและแถบบ่งชี้ภายในสำหรับเครื่องนึ่งไอน้ำ ระดับ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ถุงบรรจุอุจจาระผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเฝือกปูนชนิดเฝือก slab สำเร็จรูป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด รายการ Implant พิเศษ Ortho และ Neuro จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด รายการ Implant พิเศษ Ortho และ Neuro จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาแบบดิจิตอล ชนิดไม่ต้องขยายม่านตา

By |

รายละเอียด
ร่างประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือวัด

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 39 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารสดทั่วไป ประเภทขนมหวาน จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารแห้ง ประเภทเครื่องปรุง จำนวน 56 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ร่างประกาศจ้างเหมาบริการด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภครายการ นมจืดพร่องมันเนย จำนวน 7,200 โหล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 39 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อแถบตรวจน้ำตาลในเลือด จำนวน 8,500 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องช่วยฟังการได้ยิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุการแพทย์ระบบทางเดินอาหาร จำนวน 11 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท ผ้าซับโลหิต(Swab) จำนวน 4 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท ไหมเย็บแผลเส้นเดี่ยวผลิตจากใยสังเคราะห์ จำนวน 14 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารสด ประเภทเนื้อสัตว์ปีก ไข่ไก่และเต้าหู้ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดทั่วไป ประเภทอาหารทะเลและอาหารแช่แข็ง จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด รายการ Implant พิเศษ Ortho และ Neuro จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด รายการ Implant พิเศษ Ortho และ Neuro จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด รายการ Implant พิเศษ Ortho และ Neuro จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด รายการ Implant พิเศษ Ortho และ Neuro จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจและปอด

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ สารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ความเข้มข้น 50% ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อผ้าก๊อสพับ 3x4x8 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อกระบอกฉีดยาอินซูลินและกระบอกฉีดยาทิวเบอร์คูลินผ่านผิวหนังปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อเสื้อกาวน์พลาสติกแขนยาวชนิดครึ่งตัวสีฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้้อ แผ่นอิเลคโทรด ชนิดเยื่อกระดาษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 เรื่อง เครื่องช่วยฟังการได้ยิน

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหลอดสำหรับเก็บตัวอย่างเลือด จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาล้างเครื่องมือผสมเอ็นไซน์และสำลีแอลกอฮอล์สำเร็จรูป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอช ไอ วี ชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอช บีวี และชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอช ซีวี ในกระแสเลือด จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์จอประสาทตาและขั้วประสาทตาแบบสามมิติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1.เครื่องตรวจการได้ยิน จำนวน 1 เครื่องและตู้เก็บเสียงสำหรับตรวจการได้ยิน จำนวน 1 ตู้

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจภูมิคุ้มกันในเลือด ฮอร์โมนเอชซีจี (HCG) และสารบ่งชี้สภาวะหัวใจล้มเหลว จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อนมจืดพร่องมันเนย จำนวน 7,200 โหล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดสายให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดำพร้อมชุดใส่สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 เรื่อง ผ้าก๊อสพับ 3x4x8 ชั้น จำนวน 3 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 เรื่อง เสื้อกาวน์พลาสติกแขนยาวขนิดครึ่งตัวสีฟ้า

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ ข้อต่อ 3 ทาง ชนิดพลาสติก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ เข็มฉีดยาปราศจากเชื้อ ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ ชุดสายให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดำพร้อมชุดใส่สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ ใบมีดสำหรับตัดขนบริเวณผิวหนัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดให้โลหิตสำหรับถุงบรรจุโลหิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ สายสำหรับดูดเสมหะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดให้น้ำเกลือมาตรฐานและชุดให้น้ำเกลือสำหรับเครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ ถุงมือยางสำหรับศัลยกรรมผ่าตัดปราศจากเชื้อแบบมีแป้งและแบบไม่มีแป้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 เรื่อง กระบอกฉีดยาอินซูลินและกระบอกฉีดยาทิวเบอร์คูลินผ่านผิวหนังปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 เรื่อง สารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ความเข้มข้น 50%

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 เรื่อง น้ำยาล้างเครื่องมือผสมเอ็นไซน์และสำลีแอลกอฮอล์สำเร็จรูปปราศจากเชื้อ

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 เรื่อง เข็มและข้อต่อทางหลอดเลือดดำสำหรับให้ยาสารละลายหรือของเหลว

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 เรื่อง แผ่นอิเลคโทรด ชนิดเยื่อกระดาษ

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อผ้ายืดพันแผล ทุกขนาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อถุงบรรจุอุจจาระผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อแผ่นฟิล์มขาวใสสำหรับติดแผลและแผ่นปิดแผลชนิดม้วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ น้ำยาไตเทียม (Dialysate fluid) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เผยแพร่แผนการจัดซื้อ วัสดุการแพทย์ น้ำยาไตเทียม (Dialysate fluid) จำนวน 2 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อกระบอกฉีดยาผ่านผิวหนังปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเฝือกปูน slab สำเร็จรูป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อถุงมือยางสำหรับตรวจโรคชนิดสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ สายลวดเพื่อวัดความดันภายในหลอดเลือดโคโรนารี่ (FFR) จำนวน 70 เส้น ในวงเงิน 1,890,000.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนหลอดเลือดแดงเอออตาร์ใช้เพื่อเพิ่มสมรรถภาพหัวใจ (IABP) จำนวน 45 เส้น ในวงเงิน 1,125,000.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ สำหรับห้องสวนหัวใจ (cath lab) จำนวน 12 รายการ ในวงเงิน 2,397,700.00 บาท (สองล้านสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เผยแพร่แผนการจัดซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ สายลวดเพื่อวัดความดันภายในหลอดเลือดโคโรนารี่ (FFR) จำนวน 70 เส้น

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด รายการ Implant พิเศษ Ortho และ Neuro จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท Implant พิเศษ Ortho และ Neuro จำนวน 20 รายการ

By |

รายละเอียด
เผยแพร่แผนการจัดซื้อ วัสดุการแพทย์ สำหรับห้องสวนหัวใจ (cath lab) จำนวน 3 รายการ

By |

รายละเอียด
เผยแพร่แผนการจัดซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนหลอดเลือดแดงเอออตาร์ใช้เพื่อเพิ่มสมรรถภาพหัวใจ (IABP) จำนวน 45 เส้น

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนหลอดเลือดผู้ใหญ่ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ตัวกรองเลือดสำหรับผู้ป่วย Acute HD low – flux dialyzer (synthetic membrane) จำนวน 2,700 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดสายนำเลือดสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Blood tubing Ĉ transducer x 2 Ĉ IV Ĉ minicap) จำนวน 8,000 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เผยแพร่แผนการจัดซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดสายนำเลือดสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Blood tubing Ĉ transducer x 2 Ĉ IV Ĉ minicap) จำนวน 8,000 กล่อง

By |

รายละเอียด
เผยแพร่แผนการจัดซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ตัวกรองเลือดสำหรับผู้ป่วย Acute HD low – flux dialyzer (synthetic membrane) จำนวน 2,700 อัน

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วัสดุบริโภค จำนวน 9 รายการ

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็ก จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวัดแก๊สในเลือด จำนวน 9,000 เทสต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียชนิดต้องการออกซิเจนจากโลหิต จำนวน 50,000 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 เรื่อง เข็มฉีดยาปราศจากเชื้อ ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 เรื่อง สายสำหรับดูดเสมหะ

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 เรื่อง ใบมีดสำหรับตัดขนบริเวณผิวหนัง

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 เรื่อง ถุงมือยางสำหรับศัลยกรรมผ่าตัดปราศจากเชื้อแบบมีแป้งและแบบไม่มีแป้ง

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 เรื่อง ชุดให้น้ำเกลือมาตรฐานและชุดให้น้ำเกลือสำหรับเครื่อง infusion pump

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อแถบตรวจน้ำตาลในเลือด จำนวน 8,500 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นฮีมาโตคริต Henatocrit ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพ ระบบวีดีทัศน์แบบ High Definition สำหรับผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่าตัดกล้อง (Endocamlogic HD Controller Set) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด รายการ Implant พิเศษ Ortho และ Neuro จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท Implant พิเศษ Ortho และ Neuro จำนวน 12 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด รายการ Implant พิเศษ Ortho และ Neuro จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท Implant พิเศษ Ortho และ Neuro จำนวน 17 รายการ

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกั้นห้องเก็บเอกสาร พื้นชั้นใต้ดิน อาคาร ๑๐๐ ปี สธ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 เรื่อง ผ้ายืดพันแผล elastic bandage

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 เรื่อง ข้อต่อ 3 ทาง ชนิดพลาสติก

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 เรื่อง ถุงมือยางสำหรับตรวจโรคชนิดสะอาด

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ 2562 รายการ ชุดสายให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดำพร้อมชุดใส่สาย

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ 2562 รายการ เฝือกปูนชนิด slap สำเร็จรูป

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ 2562 รายการ กระบอกฉีดยาผ่านผิวหนังปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ 2562 รายการ ชุดให้โลหิตสำหรับถุงบรรจุโลหิต

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ 2562 รายการ แผ่นฟิล์มขาวใสสำหรับติดแผลและแผ่นปิดแผลชนิดม้วน

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ 2562 รายการ ถุงบรรจุอุจจาระผู้ป่วย

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาล้างอุปกรณ์การแพทย์สำหรับเครื่องล้างชนิดไม่มีฟองและน้ำยาขจัดคราบสนิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องผลิตอากาศอัดทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวิเคราะห์เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดและแยกชนิดเม็ดเลือด จำนวน 176,000 เทสต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด รายการ Implant พิเศษ Ortho และ Neuro จำนวน ๑๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตด้วยเครื่องตรวจอัตโนมัติ (Platelet Apheresis Kit) จำนวน 400 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าระวัง และติดตามสัญญาณชีพ สำหรับผู้ป่วยวิกฤตซับซ้อน ชนิด ๒ Invasive ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อแผ่นจำแนกชนิดของเชื้อแบคทีเรียและทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพแบบอัตโนมัติ จำนวน 4,000 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อแผ่นการทดสอบความเข้ากันได้ของเลือด จำนวน 143,500 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเชิญชวนเจรจาต่อรองราคา ว๑๔๒๖๕

By |

รายละเอียด
ประกาศเชิญชวนเจรจาต่อรองราคา ว๑๔๒๖๖

By |

รายละเอียด
ประกาศเชิญชวนเจรจาต่อรองราคา ว๑๔๗๒๒

By |

รายละเอียด
ประกาศเชิญชวนเจรจาต่อรองราคา ว๑๔๗๑๘

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องสายอ่อน สำหรับส่องตรวจโพรงจมูกและลำคอเด็ก (FOL เด็ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณ CD4 จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องขุดเบ้าขาเทียม (Socket router) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจเส้นประสาทด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดเข็มสีฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด ๓ แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี. แบบเกียร์อัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอช ไอ วี ชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอช บีวีและชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอช ซีวี ในกระแสเลือด จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อหลอดเคมีตรวจสอบการตกค้างโปรตีนและแถบบ่งชี้ภายในสำหรับเครื่องนึ่งไอน้ำ ระดับ 5

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดไบเฟสิค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบการจ่ายอากาศตามสภาพปอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เชิญชวนเจรจาต่อรองราคา วัสดุการแพทย์ (ห้องผ่าตัด)  จำนวน ๑ รายการ (ว๑๔๒๕๒)

By |

รายละเอียด
เชิญชวนเจรจาต่อรองราคา วัสดุการแพทย์ (ห้องผ่าตัด)  จำนวน ๑๑ รายการ (ว๑๔๒๖๓)

By |

รายละเอียด
เชิญชวนเจรจาต่อรองราคา วัสดุการแพทย์ (ห้องผ่าตัด)  จำนวน ๑๖ รายการ (ว๑๔๒๖๒)

By |

รายละเอียด
เชิญชวนเจรจาต่อรองราคา วัสดุการแพทย์ (ห้องผ่าตัด)  จำนวน ๒ รายการ (ว๑๔๒๕๓)

By |

รายละเอียด
เชิญชวนเจรจาต่อรองราคา วัสดุการแพทย์ (ห้องผ่าตัด)  จำนวน ๓ รายการ (ว๑๔๒๔๙)

By |

รายละเอียด
เชิญชวนเจรจาต่อรองราคา วัสดุการแพทย์ (ห้องผ่าตัด)  จำนวน ๖ รายการ (ว๑๔๒๔๘)

By |

รายละเอียด
เชิญชวนเจรจาต่อรองราคา วัสดุการแพทย์ (ห้องผ่าตัด)  จำนวน ๔ รายการ (ว๑๔๗๒๕)

By |

รายละเอียด
เชิญชวนเจรจาต่อรองราคา วัสดุการแพทย์ (ห้องผ่าตัด)  จำนวน ๓ รายการ (ว๑๔๗๒๔)

By |

รายละเอียด
เชิญชวนเจรจาต่อรองราคา วัสดุการแพทย์ (ห้องผ่าตัด)  จำนวน ๓๐ รายการ (ว๑๔๗๒๑)

By |

รายละเอียด
เชิญชวนเจรจาต่อรองราคา วัสดุการแพทย์ (ห้องผ่าตัด)  จำนวน ๔ รายการ (ว๑๔๗๒๐)

By |

รายละเอียด
เชิญชวนเจรจาต่อรองราคา วัสดุการแพทย์ (ห้องผ่าตัด)  จำนวน ๑ รายการ (ว๑๔๗๑๙)

By |

รายละเอียด
เชิญชวนเจรจาต่อรองราคา วัสดุการแพทย์ (ห้องผ่าตัด)  จำนวน ๔ รายการ (ว๑๔๗๑๗)

By |

รายละเอียด
เชิญชวนเจรจาต่อรองราคา วัสดุการแพทย์ (ห้องผ่าตัด)  จำนวน ๔ รายการ (ว๑๔๗๑๖)

By |

รายละเอียด
เชิญชวนเจรจาต่อรองราคา วัสดุการแพทย์ (ห้องผ่าตัด)  จำนวน ๑๖ รายการ (ว๑๔๗๑๕)

By |

รายละเอียด
เชิญชวนเจรจาต่อรองราคา วัสดุการแพทย์ (ห้องผ่าตัด)  จำนวน ๑ รายการ (ว๑๔๗๒๓)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์) จำนวน ๑๕ รายการ (ว๖๗)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา) จำนวน ๒ รายการ (ว๖๖)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา) จำนวน ๑ รายการ (ว๖๕)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา) จำนวน ๕ รายการ (ว๖๔)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา) จำนวน ๗ รายการ (ว๖๓)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา) จำนวน ๑๐ รายการ (ว๖๒)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา) จำนวน ๔ รายการ (ว๖๑)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา) จำนวน ๒ รายการ (ว๖๐)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา) จำนวน ๑ รายการ (ว๕๙)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา) จำนวน ๓ รายการ (ว๕๘)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา) จำนวน ๕ รายการ (ว๕๗)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา) จำนวน ๓ รายการ (ว๕๖)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา) จำนวน ๑ รายการ (ว๕๕)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา) จำนวน ๑ รายการ (ว๕๔)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา) จำนวน ๒ รายการ (ว๕๓)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา) จำนวน ๔ รายการ (ว๕๒)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา) จำนวน ๕ รายการ (ว๕๑)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา) จำนวน ๑ รายการ (ว๕๐)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา) จำนวน ๑๒ รายการ (ว๔๙)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา) จำนวน ๓ รายการ (ว๔๘)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา) จำนวน ๗ รายการ (ว๔๗)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา) จำนวน ๑ รายการ (ว๔๖)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา) จำนวน ๔ รายการ (ว๔๕)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา) จำนวน ๓ รายการ (ว๔๔)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา) จำนวน ๑ รายการ (ว๔๓)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา) จำนวน ๑ รายการ (ว๔๒)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา) จำนวน ๑ รายการ (ว๔๑)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา) จำนวน ๑ รายการ (ว๔๐)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา) จำนวน ๑ รายการ (ว๓๙)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา) จำนวน ๓ รายการ (ว๓๘)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา) จำนวน ๒ รายการ (ว๓๗)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา) จำนวน ๓ รายการ (ว๓๖)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา) จำนวน ๔ รายการ (ว๓๕)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา) จำนวน ๖ รายการ (ว๓๔)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา) จำนวน ๓ รายการ (ว๓๓)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา) จำนวน ๒ รายการ (ว๓๒)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา) จำนวน ๑ รายการ (ว๓๑)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา) จำนวน ๑๐ รายการ (ว๓๐)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา) จำนวน ๒ รายการ (ว๒๙)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา) จำนวน ๓ รายการ (ว๒๘)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์) Implant พิเศษ Ortho และ Neuro จำนวน ๕ รายการ (ว๑๔๒๘๓)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์) Implant พิเศษ Ortho และ Neuro จำนวน ๑ รายการ (ว๑๔๒๘๒)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์) Implant พิเศษ Ortho และ Neuro จำนวน ๑ รายการ (ว๑๔๒๘๐)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์) Implant พิเศษ Ortho และ Neuro จำนวน ๑๓ รายการ (ว๑๔๒๘๔)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุการแพทย์) Implant พิเศษ Ortho และ Neuro จำนวน ๒ รายการ (ว๑๔๒๘๑)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุวิทยาศาสตร์) จำนวน ๒ รายการ (ว๑๓๖๑๔)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุวิทยาศาสตร์) จำนวน ๓ รายการ (ว๑๓๖๑๓)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุวิทยาศาสตร์) จำนวน ๗ รายการ (ว๑๓๖๑๒)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุวิทยาศาสตร์) จำนวน ๑ รายการ (ว๑๓๖๑๑)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุวิทยาศาสตร์) จำนวน ๑ รายการ (ว๑๓๖๑๐)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุวิทยาศาสตร์) จำนวน ๒ รายการ (ว๑๓๖๐๙)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุวิทยาศาสตร์) จำนวน ๖ รายการ (ว๑๓๖๐๘)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุวิทยาศาสตร์) จำนวน ๑๑ รายการ (ว๑๓๖๐๗)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุวิทยาศาสตร์) จำนวน ๑ รายการ (ว๑๓๖๐๖)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุวิทยาศาสตร์) จำนวน ๒ รายการ (ว๑๓๖๐๕)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุวิทยาศาสตร์) จำนวน ๔ รายการ (ว๑๓๖๐๔)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุวิทยาศาสตร์) จำนวน ๓ รายการ (ว๑๓๖๐๓)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุวิทยาศาสตร์) จำนวน ๓ รายการ (ว๑๓๖๐๒)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุวิทยาศาสตร์) จำนวน ๖ รายการ (ว๑๓๖๐๑)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุวิทยาศาสตร์) จำนวน ๒๔ รายการ (ว๑๔๗๓๕)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุวิทยาศาสตร์) จำนวน ๓ รายการ (ว๑๔๗๓๒)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุวิทยาศาสตร์) จำนวน ๒ รายการ (ว๑๔๗๓๑)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุวิทยาศาสตร์) จำนวน ๑๒ รายการ (ว๑๔๗๓๐)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุวิทยาศาสตร์) จำนวน ๒ รายการ (ว๑๔๗๒๙)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุวิทยาศาสตร์) จำนวน ๔ รายการ (ว๑๔๗๒๘)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุวิทยาศาสตร์) จำนวน ๓๑ รายการ (ว๑๔๗๒๗)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุวิทยาศาสตร์) จำนวน ๓๖ รายการ (ว๑๔๗๒๖)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุวิทยาศาสตร์) จำนวน ๑๐ รายการ (ว๑๔๗๓๔)

By |

รายละเอียด
เชิญชวน ต่อรองราคา (วัสดุวิทยาศาสตร์) จำนวน ๑ รายการ (ว๑๔๗๓๓)

By |

รายละเอียด
วัสดุทันตกรรม จำนวน 337 รายการ (ว ๑๔๖๐๔)

By |

รายละเอียด
วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 รายการ (ว ๑๔๖๙๓)

By |

รายละเอียด
วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 38 รายการ (ว ๑๔๖๘๙)

By |

รายละเอียด
วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 รายการ (ว ๑๔๖๙๐)

By |

รายละเอียด
วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ว ๑๔๖๙๑)

By |

รายละเอียด
วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (ว ๑๔๖๙๒)

By |

รายละเอียด
วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ (ว ๑๔๖๐๒)

By |

รายละเอียด
วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ (ว ๑๔๖๘๐)

By |

รายละเอียด
วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (ว ๑๔๖๘๑)

By |

รายละเอียด
วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (ว ๑๔๖๘๒)

By |

รายละเอียด
วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ (ว ๑๔๖๘๓)

By |

รายละเอียด
วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (ว ๑๔๖๘๔)

By |

รายละเอียด
วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ (ว ๑๔๖๘๕)

By |

รายละเอียด
วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ (ว ๑๔๖๘๖)

By |

รายละเอียด
วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (ว ๑๔๖๘๗)

By |

รายละเอียด
วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (ว ๑๔๖๘๘)

By |

รายละเอียด
วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ (ว ๑๔๖๐๑)

By |

รายละเอียด
วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ (ว ๑๔๖๗๙)

By |

รายละเอียด
วัสดุไฟฟ้า จำนวน 74 รายการ (ว ๑๔๖๗๗)

By |

รายละเอียด
วัสดุไฟฟ้า จำนวน 54 รายการ (ว ๑๔๖๗๘)

By |

รายละเอียด
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 74 รายการ (ว ๑๔๖๐๓)

By |

รายละเอียด
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 64 รายการ (ว ๑๔๖๙๕)

By |

รายละเอียด
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 39 รายการ (ว ๑๔๖๙๔)

By |

รายละเอียด
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 124 รายการ (ว ๑๔๖๙๖)

By |

รายละเอียด
วัสดุสำนักงาน (สิ่งพิมพ์) จำนวน 19 รายการ (ว ๑๔๖๗๓)

By |

รายละเอียด
วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ว ๑๔๖๗๐)

By |

รายละเอียด
วัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (ว ๑๔๖๐๐)

By |

รายละเอียด
วัสดุสำนักงาน (สิ่งพิมพ์) จำนวน 29 รายการ (ว ๑๔๖๗๖)

By |

รายละเอียด
วัสดุสำนักงาน (สิ่งพิมพ์) จำนวน 1 รายการ (ว ๑๔๖๗๕)

By |

รายละเอียด
วัสดุสำนักงาน จำนวน 39 รายการ (ว ๑๔๖๗๔)

By |

รายละเอียด
วัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ (ว ๑๔๖๗๒)

By |

รายละเอียด
วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ว ๑๔๖๗๑)

By |

รายละเอียด
วัสดุการแพทย์ (ห้องสวนหัวใจ)  จำนวน 2 รายการ  (ว ๑๔๒๕๗)

By |

รายละเอียด
วัสดุการแพทย์ (ห้องสวนหัวใจ)  จำนวน 1 รายการ (ว๑๔๒๖๑)

By |

รายละเอียด
วัสดุการแพทย์ (ห้องสวนหัวใจ)  จำนวน 1 รายการ (ว๑๔๒๖๐)

By |

รายละเอียด
วัสดุการแพทย์ (ห้องสวนหัวใจ)  จำนวน 1 รายการ (ว๑๔๒๕๙)

By |

รายละเอียด
วัสดุการแพทย์ (ห้องสวนหัวใจ)  จำนวน 2 รายการ  (ว ๑๔๒๕๘)

By |

รายละเอียด
เชิญชวนเจรจาต่อรองราคา วัสดุการแพทย์ (ห้องสวนหัวใจ)  จำนวน 7 รายการ (ว๑๔๒๕๖)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเตียงตรวจโรค พร้อมม้าขึ้นเตียง จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไอน้ำ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวัดแก๊สในเลือด จำนวน 9,000 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเชิญชวนเจรจาต่อรองด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เรื่อง ราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศเชิญชวนเจรจาต่อรองด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เรื่อง ราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ

By |

รายละเอียด
กลุ่มงานพัสดุ ประกาศจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

By |

รายละเอียด
ส่งรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน งบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์จอประสาทตาและขั้วประสาทตาแบบสามมิติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องสายอ่อน สำหรับส่องตรวจโพรงจมูกและลำคอเด็ก (FOL เด็ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดถ่ายภาพและบันทึกข้อมูลการส่องกล้อง พร้อมระบบเชื่อมต่อการจัดเก็บข้อมูลของโรงพยาบาล (Endosmart) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการตู้อบเด็ก จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจตาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonic B-Scaner) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจกตา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศแผนเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA. แบบแขวนเพดานดิจิตอล 2 จอรับภาพ

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียชนิดต้องการออกซิเจนจากโลหิต จำนวน 50,000 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาระยะเวลาของกระบวนการแข็งตัวของโลหิต จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด ๓ แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์จอประสาทตาและขั้วประสาทตาแบบสามมิติ

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อหลอดสำหรับเก็บตัวอย่างเลือด จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตด้วยเครื่องตรวจอัตโนมัติ (Platelet Apheresis Kit) จำนวน 400 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดและแยกชนิดเม็ดเลือด จำนวน 176,000 เทสต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อแผ่นจำแนกชนิดของเชื้อแบคทีเรียและทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพแบบอัตโนมัติ จำนวน 4,000 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อแผ่นการทดสอบความเข้ากันได้ของเลือด จำนวน 143,500 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจตาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonic B-Scaner) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องขุดเบ้าขาเทียม (Socket router) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจเส้นประสาทด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดเข็มสีฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบการจ่ายอากาศตามสภาพปอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดไบเฟสิค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าระวัง และติดตามสัญญาณชีพ สำหรับผู้ป่วยวิกฤตซับซ้อน ชนิด ๒ Invasive ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณ CD4 จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจภูมิคุ้มกันในเลือด ฮอร์โมนเอชซีจี (HCG) และสารบ่งชี้สภาวะหัวใจล้มเหลว จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจกตา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์แบบอัลตราเพียวสำหรับเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ สารกัมมันตรังสีเทคนิเที่ยม (generator TC-99 m) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เผยแพร่แผนการจัดซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ สารกัมมันตรังสีเทคนิเที่ยม (generator TC-99 m)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานรื้อถอน X-ray พร้อมห้องเก็บถังออกซิเจนและห้องพักเจ้าหน้าที่ศูนย์เปลเดิม หลังอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน(เก่า) จำนวน 1 งานโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้อ (Microtome) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (MA Network) และอัพเกรดหน่วยความจำหลักคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ของระบบ HIS โรงพยาบาลสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์อัตโนมัติ

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ งบค่าเสื่อม 70% ปี 2562

By |

รายละเอียด
ประกาศแผนจัดซื้อ เครื่องปั่นฮีมาโตคริต Henatocrit จำนวน 8 เครื่อง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดูดกลิ่นสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารบริการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๓๐ Kva โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอาลอ,รพ.สต.สลักได, รพ.สต.นาบัว,รพ.สต.ตระแสง, รพ.สต.กาเกาะ

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะ เครื่องตรวจวิเคราะห์การทำงทานของหัวใจ ชนิดบันทึก 3 ช่อง

By |

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อแก๊สออกซิเจน บรรจุท่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ร่าง ประกวดราคาซื้อแก๊สทางการแพทย์ (ออกซิเจนเหลว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อแก๊สออกซิเจน บรรจุท่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศแผนงานจ้างเหมาบริการ

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อแก๊สทางการแพทย์

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (MA Network)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงติดตั้งกระจกอลูมิเนียมและลูกกรงเหล็กตาข่ายกันนก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกั้นห้องเซิร์ฟเวอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกั้นห้องสำหรับวางเครื่องอบแก๊สพร้อมประตูเปิด-ปิด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตียงรถเข็นผู้ป่วยแบบปรับเข็นเปลนอนและรถนั่งได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งตาข่ายกันนก ชั้น 5และชั้น 6 อาคาร 9 ศัลยกรรม จำนวน 1 งาน

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบไไฟฟ้า ชั้น 1-6 อาคาร 100 ปี จำนวน 1 งาน

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ตัวตรวจสอบทางเคมีภายใน

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือด เลาะเนื้อเยื่อ และเชื่อมปิดหลอดเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนแบบคมชัด พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือปั่นย่อยชิ้นเนื้อผ่านทางช่องท้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีปะกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่แบบคมชัดพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างกล้องส่องตรวจชนิด ๒ หัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 1 งาน

By |

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลสุรินทร์เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนทางเข้า รพ.สต. เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ ๖๔๐ ตร.ม. หนา ๑๒ Cm. รพ.สต.สำโรงทัพกระบือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิดกลุ่มงานการเงิน อาคาร 100 ปี สธ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแถบตรวจน้ำตาลในเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาตรวจ Anti HCV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Bond Polymer Detection System 30 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดทำป้ายภายในอาคาร ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวิเคราะห์การทำงานเครื่องตัดจี้ไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพร้อมติดตั้งระบบสายไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ กิโลวัตต์ฯ

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจคัดกรอง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าติดตั้งเต้ารับคู่เสียบขากลมแบบกราวด์ อาคาร 16 ชั้น 1-7 โรงพยาบาลสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรความดันและเวลาแบบมีระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็๋กทรอนิกส์(e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมห้องทำแผล(52 ตร ม.) รพ.สต.นอกเมือง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมห้องบริการงานแพทย์แผนไทย พื้นที่ 32 ตารางเมตร รพ.สต.บ้านอาลอ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำ แยกชาย-หญิง และผู้พิการ จำนวน 5 ห้อง(รพ.สต.ราม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำบริการ แยกชาย-หญิง และผู้พิการ จำนวน 5 ห้อง(รพ.สต.ตาอ็อง)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมห้องน้ำบริการ แยกชาย-หญิงและผู้พิการ 5 ห้อง(รพ.สต.บ้านอาลอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือด เลาะเนื้อเยื่อ และเชื่อมปิดหลอดเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง-ต่อเติมภายในชั้น 4 ชั้น6 และชั้น 8 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินโรคหัวใจและมะเร็ง โดยวิธีเฉพาพเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำบริการ แยกชาย-หญิง และผู้พิการ ๕ ห้อง (รพ.สต.กาเกาะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการผลิตภัณฑ์น้ำยาชนิดต่างๆ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำบริการ แยกชาย-หญิง และผู้พิการ ๕ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมห้องควบคุม ชั้น๙ อาคาร ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างกล้องส่องตรวจชนิด 2 หัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือปั่นย่อยชิ้นเนื้อผ่านทางช่องท้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนแบบคมชัด พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือด เลาะเนื้อเยื่อ และเชื่อมปิดหลอดเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจสอบติดตามการทำงานสัญญาณชีพผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ชุดปอดเทียม ชนิด membrane สำหรับผู้ใหญ่

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดผลิตสารกัมมันตรังสีเทคนิเที่ยม (mo-99 tc-generator)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ (PTCA Guidewire)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ ชนิด cobalt alloy

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดอุปกรณ์พองบอลลูน (indeflator inflayion device)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครืองแต่งกาย จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ ชนิด cobalt chromium

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนหลอดเลือดเพื่อขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูน ชนิด complex lesion หรือ CTO balloon

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนนำเข้าหลอดเลือดทางแขน (transradial introducer sheath)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ (coronary guiding catheter) EBU

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยการดูดลิ่มเลือด (thrombectomy device)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูน (compliance balloon)

By |

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบThermalไม่น้อยกว่าA๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ สายต่อ coiled tube

By |

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องปรับอุณหภูมิผู้ป่วย (hypohyperthermia unit)

By |

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดหัวกล้องรับสัญญาณภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดหัวใจแบบเปิด (OPEN HEART SET) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดนิ่วในไตโดยการเจาะรูผ่านผนังเนื้อเยื่อขนาดเล็ก (Miniature Nephroscope) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมือผ่าตัดภายในและภายนอกด้วยคลื่นความถี่สูง (Sonic Irrigator) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดทางจุลศัลยกรรม (Micro Vascular) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการ กล่องบรรจุเครื่องมือสำหรับนึ่ง จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ระกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมชนิดวีดิทัศน์ ชนิดความละเอียดสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด ๑ สาย (syringe pump) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องพยุงการทำงานของหัวใจแบบหน้าจอระบบสัมผัส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอุณหภูมิผู้ป่วย (hypohyperthermia unit) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารชนิดคมชัดสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน ๓ แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดปริมาตรเลือดออกจากหัวใจอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ (coronary guiding catheter) JL-JR

By |

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อออกซิเจนทางการแพทย์ชนิดบรรจุท่อความดันสูงขนาดบรรจุ ๐.๗ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อแก๊สทางการแพทย์ (ออกซิเจนเหลว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงชนิดเคลื่อนที่ได้ (echocardiogram) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ สารเภสัชติดฉลากเพื่อตรวจหัวใจ (MIBI)

By |

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจ ทางเดินน้ำดี ชนิดวีดิทัศน์ พร้อมชุดประมวลภาพ (Choledochoscope set) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ชุดสว่านลมสำหรับผ่าตัดกระดูกขนาดเล็กเปลี่ยนหัวต่อได้พร้อมชุดบำรุงรักษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนนทางเข้า-ออก ประตู 6 และถนนรอบอาคาร โรงพยาบาลสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิด 2 เฟต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ตัวกรองเลือดผู้ป่วย (Acute HD Low Flux dialyzer synthetic)

By |

รายละเอียด
ระกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่ีองเฝ้าระวังสัญญาณชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพสำหรับผู้ป่วยวิกฤตซับซ้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ สายสวนหลอดเลือดผู้ใหญ่ จำนวน 3 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยการทำงานของไตชนิดต่อเนื่อง(CRRT) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ น้ำยาไตเทียม (Dialysate fluid)

By |

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องนวดหัวใจแบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัด CVT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ สารรังสีไอดีนชนิดน้ำ (I-131 solution)

By |

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสว่่านลมเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ mA. แบบแขวนเพดานดิจิตอล ๒ จอรับภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อตัวตรวจสอบทางเคมีภายใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดทำป้ายภายในอาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสกส์(E-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานอาคารป้อมยามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลสุรินทร์ จำนวน 2 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศ ขายทอดตลาดบ้านพัก ๒ ชั้น ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการของโรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เต้านม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศแผนเงินงบประมาณประจำปี 2562

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัดสุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำจวน 3 กลุ่มรายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ยูนิตทันตกรรม จำนวน 4 เครื่อง

By |

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่องประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องจำลองการฉายรังสีพร้อมอะไหล่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการผลิตภัณฑ์น้ำยาชนิดต่างๆ จำนวน 5 รายการ ด้วบวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องฉายรังสี (Linac) พร้อมอะไหล่ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพร้อมติดตั้งระบบสายไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ฯ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

By |

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจพิเศษ OUT LAB ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 กลุ่มรายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

By |

รายละเอียด
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจพิเศษ OUT LAB ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อไหมเย็บแผลชนิดละลายชนิดเส้นถักและมีสารต่อต้านเชื้อแบคทีเรียเคลือบอยู่ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

By |

รายละเอียด
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA แบบแขวนเพดานดิจิตอล 2

By |

รายละเอียด
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพร้อมติดตั้งระบบสายไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ฯ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ glimepiride ๔ mg tablets โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2561)

By |

รายละเอียด
แผนการจัดซื้อชุดปอดเทียม ชนิด Membrane สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 50 ชิ้น โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ e-Bidding

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดปอดเทียม ชนิด Membrane สำหรับผู่ใหญ่ จำนวน 50 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูน ชนิด complex lesion หรือ CTO balloon จำนวน 150 เส้น

By |

รายละเอียด
ประกวดราคา e-bidding ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนหลอดเลือดผู้ใหญ่ จำนวน 3 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกวดราคา e-bidding ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สารเภสัชติดฉลากเพื่อตรวจหัวใจ (MIBI cold kit) จำนวน  150 ขวด

By |

รายละเอียด
ประกวดราคา e-bidding ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนหลอดเลือดเพื่อขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ ชนิด cobalt chromium จำนวน 34 เส้น

By |

รายละเอียด
ประกวดราคา e-bidding ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูน ชนิด compliance balloon จำนวน 150 เส้น

By |

รายละเอียด
ประกวดราคา e-bidding ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ (coronary guiding catheter) JL-JR จำนวน 250 เส้น

By |

รายละเอียด
ประกวดราคา e-bidding ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนหลอดเลือดเพื่อขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ ชนิด stainless steel hypotube จำนวน 34 เส้น

By |

รายละเอียด
ประกวดราคา e-bidding ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนหลอดเลือดเพื่อขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ ชนิด Cobalt Alloy จำนวน 34 เส้น

By |

รายละเอียด
ประกวดราคา e-bidding ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ (coronary guiding catheter) EBU จำนวน 250 เส้น

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบสาธารณูปโภค ภายในโรงพยาบาลสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อไหมเย็บแผลชนิดละลายชนิดเส้นถักและมีสารต่อต้านเชื้อแบคทีเรียเคลือบอยู่ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อออกซิเจนทางการแพทย์ชนิดบรรจุท่อความดันสูงขนาดบรรจุ 0.7 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
แผนการจัดซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลลูน ชนิด non compliance balloon

By |

รายละเอียด
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบสาธารณูปโภค ภายในโรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจพิเศษ Sleep Lab ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพิมพ์เอกสารด้วยเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาว-ดำ แบบ Network แบบที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

By |

รายละเอียด
แผนการจัดซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ ชนิด Cobalt Alloy

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตลับควบคุมน้ำเข้าออกจากลูกตาพร้อมสายน้ำเกลือในตัว Infinity Multipak FMS basic จำนวน 50 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาทางส่วนหลังพร้อมหัวต่อชนิดตัดขนาด 23G จำนวน 80 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
แผนการจัดซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูน ชนิด compliance balloon

By |

รายละเอียด
แผนการจัดซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ สายสวนหลอดเลือดเพื่อขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีซ้ำ ชนิด cobalt chromium จำนวน 34 เส้น

By |

รายละเอียด
แผนการจัดซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ สายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ (conary guiding catheter) JL - JR

By |

รายละเอียด
แผนการจัดซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ สายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ (conary guiding catheter) EBU

By |

รายละเอียด
แผนการจัดซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนหลอดเลือดเพื่อขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ ชนิด stainless steel hypotube

By |

รายละเอียด
เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊ส เอทธิลีนออกไซด์ ชนิด100% ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 135 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 1,765,500 บาท

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ coiled (กลุ่มงานรังสีวินิจฉัย) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
แผนการจัดซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ยูนิตทันตกรรม

By |

รายละเอียด
แผนการจัดซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ coiled (กลุ่มงานรังสีวินิจฉัย)

By |

รายละเอียด
ดูแลบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ (แบบไม่รวมอะไหล่และค่าซ่อมแซม) จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 1,888,800 บาท

By |

รายละเอียด
ประกาศเครื่องปรับอุณหภูมิ

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสด ประเภทขนมและอาหารว่าง จำนวน 22 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสด ประเภทสัตว์ปีก ผลิตภัณฑ์ไข่และเต้าหู้ จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค รายการ น้ำตาลฟรุกโตส จำนวน 5,760 ถุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค รายการ อาหารและเครื่องดื่มสำเร็จรูป จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค รายการ อาหารสด ประเภทแช่แข็งและแปรรูป จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค รายการ อาหารสด ประเภทสัตว์น้ำ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ1.น้ำยาตรวจภูมิคุ้มกันชนิดเซลล์ จำนวน 60 กล่อง 2.น้ำยาทำให้เม็ดเลือดแดงแตก จำนวน 18 แพค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เครื่องอบผ้าอัตโนมัติ ขนาดไม่ต่ำกว่า 250 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดและแยกชนิดเม็ดเลือด จำนวน 170,000 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค รายการอาหารแห้ง ประเภทข้าวสาร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค รายการ อาหารแห้ง ประเภทอาหารแห้งและเครื่องปรุง จำนวน 77 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการ ผลิตภัณฑ์น้ำยาชนิดต่างๆ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 10 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ค่าออกซิเจนในเลือด (Blood gas) และ Serum lactate จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาระดับ HbA1C แบบ Autohemolysis จำนวน 52 แพค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเชิญชวน/เจรจาต่อรองสินค้าที่ใช้ในกิขการโรงพยาบาลสุรินทร์(วัสดุทันตกรรม)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงกั้นห้องเก็บครุภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องมือผ่าตัดหัวใจ และหลอดเลือด

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงขยายถนนภายในหน้าตึก ER

By |

รายละเอียด
ประกาศเชิญชวน/เจราจาต่อรองสินค้าที่ใช้ในกิจการโรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการ สารรังสีไอโอดีนชนิดน้ำ (I-131 solution)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สารเภสัชติดฉลากเพื่อตรวจหัวใจ (MIBI cold kit)

By |

รายละเอียด
แผนการจัดซื้อ สารรังสีไอโอดีนชนิดน้ำ (I-131 solution)

By |

รายละเอียด
แผนการจัดซื้อ สารเภสัชติดฉลากเพื่อตรวจหัวใจ (MIBI cold kit)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการ ตัวกรองเลือดสำหรับผู้ป่วย

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดสายนำเลือดสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อ น้ำยาไตเทียม จำนวน 2 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อ สายสวนหลอดเลือดผู้ใหญ่ จำนวน 3 รายการ

By |

รายละเอียด
แผนการจัดซื้อ ชุดสายนำเลือดสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

By |

รายละเอียด
แผนการจัดซื้อ ตัวกรองเลือดสำหรับผู้ป่วย

By |

รายละเอียด
แผนการจัดซื้อ น้ำยาไตเทียม จำนวน 2 รายการ

By |

รายละเอียด
แผนการจัดซื้อ สายสวนหลอดเลือดผู้ใหญ่ จำนวน 3 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกวดราคา (e-bidding) ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนนำเข้าหลอดเลือดทางแขน (transadial introducer sheath)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคา (e-bidding) ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ (PTCA Guidewire)

By |

รายละเอียด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สายสวนหลอดเลือดทางแขน (Transadial introducer sheath)

By |

รายละเอียด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ (PTCA Guidewire)

By |

รายละเอียด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยการดูดลิ่มเลือด (Thrombectomy Device)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคา (e-bidding) ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดอุปกรณ์พองบอลลูน (indeflator indeflation device)

By |

รายละเอียด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดอุปกรณ์พองบอลลูน (indeflator inflation device)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคา (e-bidding) ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยการดูดลิ่มเลือด (Thrombectomy Device)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาระยะเวลาของกระบวนการแข็งตัวของโลหิต จำนวน 70,000 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ค่าออกซิเจนในเลือด (Blood gas)และSerum lactate จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเชื่อมระหว่าง อาคาร OPD หลังใหม่ (9 ชั้น) กับทางเดินภายในโรงพยาบาลสุรินทร์ (บริเวณหน้าอาคารบริหาร)

By |

รายละเอียด
ประกาศยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้าน รายการผลิตภัณฑ์น้ำยาชนิดต่างๆ จำนวน 5 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อชุดผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาทางส่วนหลังพร้อมหัวต่อชนิดตัดขนาด 23G จำนวน 80 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารงานซ่อมบำรุง จำนวน ๑ หลัง

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อตลับควบคุมน้ำเข้าออกจากลูกตาพร้อมสายน้ำเกลือในตัว Infinity Multipak FMS basic จำนวน 50 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทด้วยการผ่าตัดผ่านกล้อง (Set Endoscopic Stenosis) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวัด ALKALINE PHOSPHATASE ในเลือด จำนวน 200 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding รายการ สารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ความเข้มข้น 50%

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding รายการ เครื่องช่วยฟังการได้ยิน

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์การทำงานของตู้อบเด็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเชื่อมระหว่าง อาคาร OPD หลังใหม่ (9 ชั้น) กับทางเดินภายในโรงพยาบาลสุรินทร์ (บริเวณหน้าอาคารบริหาร)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ค่าออกซิเจนในเลือด (Blood gas) และ Serum lactate จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เครื่องจี้ห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหารด้วยอาร์กอน

By |

รายละเอียด
เครื่องจี้ห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหารด้วยอาร์กอน จำนวน 1 เครื่อง

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจพิเศษ รายการเครื่องสลายนิ่ว จำนวน 1 งาน ในวงเงิน 1,551,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายการ ถุงมือยางสำหรับศัลยกรรมผ่าตัดปราศจากเชื้อแบบมีแป้ง

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding รายการ ใบมีดสำหรับตัดขนบริเวณผิวหนัง

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding รายการ แผ่นฟิล์มขาวใส

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding รายการ กระบอกฉีดยาอินซุลินพร้อมเข็มปราศจากเชื้อ

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding รายการ กระบอกฉีดยาชนิดพลาสติก

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding รายการ สำลีแอลกอฮอล์สำเร็จรูปปราศจากเชื้อ 8 ก้อน

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding รายการ ผ้าก๊อสพับ 3x4 นิ้ว 8 ชั้น 10 ชิ้น ปลอดเชื้อ

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาระดับ HbA1C แบบ Autohemolysis จำนวน 52 แพค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจไวรัสตับอักเสบบี HBs Ag ขนาด 100 การทดสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวัด HDL-Cholesterol ในเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดหัวกล้องรับสัญญาณภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาระยะเวลาของกระบวนการแข็งตัวของโลหิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
จ้างปรับปรุงต่อเติมโครงสร้างรองรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงกั้นผนังห้องทำหอผู้ป่วยพักฟื้น

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อถุงเก็บเลือดแบบ 3 ถุง(มีถุงดักเก็บตัวอย่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียชนิดต้องการออกซิเจนจากโลหิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงห้องน้ำสามัญ

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงหลังคาที่จอดรถ

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาแอนติบอดี้ต่อเชื้อไวรัสเอชไอวี (Anti-HIV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ sulodexide ๒๕๐ mg capsules โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ Anti HCV ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างทางเชื่่อม ระหว่าง อาคาร OPD หลังใหม่ (9 ชั้น) ปีงบประมาณ 2561

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาระดับ HbA1C ในเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อการทดสอบหาปริมาณไวรัส เอช ไอ วี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เครื่องล้างเครื่องมือผ่าตัดภายในและภายนอกด้วยคลื่นความถี่สูง (Sonic Irrigator)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อแถบตรวจน้ำตาลในเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตด้วยเครื่องอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอุณหภูมิผู้ป่วย (hypohyperthermia unit) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddind) การซื้อชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddind) การซื้อเข็มและข้อต่อทางเส้นเลือดดำสำหรับใช้ยา หรือสายละลายของเหลว

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddind) ซองวัสดุทางการแพทย์

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddind) ถุงมือยางสำหรับตรวจโรคชนิดสะอาด

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddind) ถุงมือยางสำหรับศัลยกรรมผ่าตัดปราศจาคเชื้อ แบบไม่มีแป้ง

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่

By |

รายละเอียด
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 kVA จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

By |

รายละเอียด
เครื่องพยุงการทำงานของหัวใจแบบหน้าจอระบบสัมผัส

By |

รายละเอียด
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสด ประเภท ผลไม้ จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสด ประเภท ผลไม้ จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

By |

รายละเอียด
เครื่องติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยชนิดเคลื่อนย้ายได้

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างอาคารงานซ่อมบำรุง ปีงบประมาณ 2561

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้าน รายการผลิตภัณฑ์น้ำยาชนิดต่างๆ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อ1.เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 1,000 kVa 2.ปรับปรุงโรงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเดิม 3.ติดตั้งอุปกรณ์ลดระดับความดังของเสียงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมผู้ป่วยด้วยปริมาตร และความดันพร้อมระบบชดเชยการรั่วของอากาศ

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการชุดผลิตกัมมันตรังสีเทคนิเที่ยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารสด ประเภทอาหารแช่แข็งและแปรรูป จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารสด ประเภทเนื้อสัตว์(หมู) จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารสด ประเภทผักสด จำนวน 78 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำตาลฟรุกโตส จำนวน 5,760 ถุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้ออาหาร ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารสด ประเภทสััตว์น้ำ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารสด ประเภทขนมและเบเกอรี่ จำนวน 22 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารแห้ง ประเภทอาหารแห้งและเครื่องปรุง จำนวน 77 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารสด ประเภทสัตว์ปีก ผลิตภัณฑ์ไข่และเต้าหู้ จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารแห้ง ประเภทข้าวสาร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เตียงผ่าตัดระบบไฟฟ้าแบบถอดแยกพื้นเตียงได้ (System Table) สำหรับศัลยกรรมทางหลอดเลือด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อถุงเก็บเลือดแบบ 3 ถุง (มีถุงดักเก็บตัวอย่าง) จำนวน 12,200 ถุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวัด ALKALINE PHOSPHATASE ในเลือด จำนวน 200 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวัด HDL-Cholesterol ในเลือด จำนวน 150 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อแผ่นทดสอบความเข้ากันได้ของเลือด จำนวน 150,000 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทางการแพทย์ รายการ เข็มแผง

By |

รายละเอียด
เครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาระดับ HbA1C ในเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียชนิดต้องการออกซิเจนจากโลหิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดมุ้งลวดหน้าต่าง บริเวณ Nurse Station

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างห้องปรุงจ่ายยา

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาแอนตอบอดี้ต่อเชื้อไวรัสเอชไอวี (Anti-HIV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ Anti HCV ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลา่สหรือเหล็ก จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตด้วยเครื่องอัตโนมัติ (Platelet Apheresis Kit) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเทพื้นลานจอดรถจักรยานยนต์ ค.ส.ล. อาคาร 16

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อแถบตรวจน้ำตาลในเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นภายนอก อาคาร 16

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจไวรัสตับอักเสบบี HBs Ag ขนาด 100 การทดสอบ จำนวน 107 แพค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อการทดสอบหาปริมาณไวรัส เอช ไอ วี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เครื่องเฝ้าระวังสัญญาณชีพ

By |

รายละเอียด
เครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพสำหรับผู้ป่วยวิกฤตซับซ้อน

By |

รายละเอียด
เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก็ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)

By |

รายละเอียด
เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร และความดันพร้อมระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติและประมวลพยาธิสภาพปอดพร้อมแสดงรูปภาพปอดจำลองของคนไข้ จำนวน 4 เครื่อง ฯ ละ 800,000 บาท เป็นเงิน 3,200,000 บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน)

By |

รายละเอียด
กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารชนิดคมชัดสูง

By |

รายละเอียด
เครื่องควบคุมการให้สารละลายด้วยกระบอกฉีดยา

By |

รายละเอียด
ชุดสว่านลมสำหรับผ่าตัดกระดูกขนาดเล็กเปลี่ยนหัวต่อได้พร้อมชุดบำรุงรักษา

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหลังคาที่พักญาติผู้ป่วย อาคาร 14

By |

รายละเอียด
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการค่าตรวจพิเศษ MRI ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดยิ่วในไต โดยการเจารูผ่านผนังเนื้อเยื่อขนาดเล็ก โดยวิธีการผ่าตัดผ่านกล้อง (Mini PCNL) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าศาลเจ้าปู่สระโบราณ

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงทาสีทางเชื่อมอาคารภายในโรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ลานบ้านลานธรรม

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหลังคาโครงเหล้ก หน้าอาคาร 16

By |

รายละเอียด
เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์

By |

รายละเอียด
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-ฺBidding) จำนวน 1 ระบบ

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยา Clenz จำนวน 40 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถุงเก็บเลือดแบบ 4 ถุง (Quadruple blood bag) จำนวน 500 ชุด

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงโครงสร้างที่ชำรุดในห้องฟอกเลือด

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำ 2 ห้อง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถุงเก็บเลือดแบบ 4 ถุง (Quadruple blood bag) จำนวน 500 ชุด

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเปลี่ยนประตูเมนน้ำประปา

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณ HIV จำนวน 480 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงโครงสร้างอาคารซักฟอก

By |

รายละเอียด
ซื้อเครื่องตรวจวัดระดับบิลิรูบินจากสีพลาสมาสำหรับทารกแรกเกิด

By |

รายละเอียด
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่อง X-Ray 1,000 MA แบบส่องตรวจชนิดภาพดิจิตอล โดยใช้ชุดแปลงสัญญาณภาพ พร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

By |

รายละเอียด
ชื่อโครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์รายการ Pepti disk plastic จำนวน 250 กล่อง

By |

รายละเอียด
ชื่อโครงการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการ ชุดหัวต่อสำหรับจับเส้นลวดดามกระดูกใช้เพื่อยึดดามกระดูก จำนวน 1 ชุด

By |

รายละเอียด
ชื่อโครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์รายการ น้ำยา Cytostat CD45/CD4/CD3 จำนวน 40 กล่อง

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อหลอดเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด

By |

รายละเอียด
สอบราคาซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้าแบบแยกส่วน (Isolation) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ เครื่อง

By |

รายละเอียด
ซื้ออุปกรณ์ LINE ALARM แบบ ๒ แก๊ส จำนวน ๔ ชุด

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดทรวงอก จำนวน 1 เตียง

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลัง (C-Spine) จำนวน 1 ชุด

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดทรวงอก (Chest Set) จำนวน 2 ชุด

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องหัวใจและปอดเทียม ใช้สำหรับการผ่าตัดหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมความร้อนเย็นของเลือด ใช้กับเครื่องหัวใจและปอดเทียม จำนวน 1 เครื่อง

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัด หู คอ จมูก แบบความละเอียดสูง จำนวน 1 ชุด

By |

รายละเอียด
ชื่อโครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์รายการ น้ำยาตรวจวัด Direct Bilirubin ในเลือด จำนวน 100 ชุด

By |

รายละเอียด
ประกาศจัดซื้อ เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังใบหูสำหรับระบบดิจิตอลผู้ป่วยที่มีการสูนเสียการได้ยินระดับน้อยจนถึงรุนแรงมาก

By |

รายละเอียด
ประกาศจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ หัวต่อสำหรับฉีดยา

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์การทำงานของตู้อบเด็ก จำนวน 1 เครื่อง

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดหัวใจแบบเปิด (OPEN HEART SET) จำนวน 1 ชุด

By |

รายละเอียด
ชื่อโครงการซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ

By |

รายละเอียด
จ้าง ก่อสร้างทางเข้าบ้านพักเจ้าหน้าที่ถนน ค.ส.ล., รั้ว ค.ศ.ล. ป้อมยาม ตามแบบเลขที่ พ.๐๔๔/๒๕๖๐ จำนว๑งาน

By |

รายละเอียด
จ้างซ่อม ซ่อมเตียงผ่าตัด ระบบไฮดรอลิค จำนวน๑เครื่อง

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุเครื่องมือสำหรับนึ่ง จำนวน 3 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยชนิดเคลื่อนย้ายได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

By |

รายละเอียด
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องล้างกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร จำนวน 1 เครื่อง

By |

รายละเอียด
ร่าง ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ระบบ

By |

รายละเอียด
ขายทอดตลาดอาคารที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการของโรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคาและคุณลักษณะเฉพาะวัสดุทางการแพทย์ห้องผ่าตัด หมวดวัสดุราคาแพง

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ รายการ ตัวกรองเลือด สำหรับผู้ป่วย Acute HD Low-Flux Dialyzer (Synthetic Membrane) จำนวน 1,550 ชุด

By |

รายละเอียด
โครงการซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ (Drug Eluting Stent) จำนวน 14 เส้น

By |

รายละเอียด
ด้วยหน่วยงานศูนย์ส่องกล้อง โรงพยาบาลสุรินทร์ ได้ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการ กล้องส่องตรวจทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวิดีทัศน์ จำนวน 2 เครื่อง

By |

รายละเอียด
ซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกายด้วยวิธีตกลงราคา จำนวน 2 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียชนิดต้องการออกซิเจนจากโลหิต จำนวน 22,000 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการ เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กชนิดความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยแรงดันไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้าแบบแยกส่วน (Isolation) พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง

By |

รายละเอียด
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างงานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานหน่วยงานยานพาหนะ

By |

รายละเอียด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ เจลล้างมือชนิดไม่ต้องใช้น้ำ

By |

รายละเอียด
ประกาศเช่าเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 60 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

By |

รายละเอียด
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูน (Trek and Mini-trek balloon) จำนวน 50 เส้น

By |

รายละเอียด
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ

By |

รายละเอียด
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูนสำหรับ post dilatation (NC Trek balloon) จำนวน 50 เส้น

By |

รายละเอียด
ประกาศจ้างติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลววัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

By |

รายละเอียด
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการซื้อเครื่องปั่นตกตะกอนอ่านผลปฏิกิริยาโลหิต จำนวน 1 เครื่อง

By |

รายละเอียด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ เข็มแผง ขนาด 0.16x25 มม. จำนวน 1200 กล่อง

By |

รายละเอียด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ ชุดยางรัดหลอดเลือดอาหาร จำนวน 100 ชุด

By |

รายละเอียด
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างงานก่อสร้าง โครงการจ้างปรับพื้นที่ขน เกรด เกลี่ยดิน ถนนสุรินทร์-บุรีรัมย์

By |

รายละเอียด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการ อุปกรณ์ชุดกู้สิ่งแปลกปลอมออกจากร่างกาย ชนิดคล้อง จำนวน 10 เส้น

By |

รายละเอียด
ประกาศสอบราคาซื้อ สายสวนหัวใจเพื่อการตรวจและวินิจฉัยหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 3000 ชุด

By |

รายละเอียด
ประกาศสอบราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดเลือดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ จำนวน 30 เส้น

By |

รายละเอียด
ประกาศสอบราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ จำนวน 90 ชุด

By |

รายละเอียด
ประกาศสอบราคาซื้อโคมไฟผ่าตัด จำนวน 1 ชุด

By |

รายละเอียด
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องล้ายสายยางแบบอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง จำนวน 1 เครื่อง

By |

รายละเอียด
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องสำหรับผ่าตัดในช่องท้องขนาดเลนส์ 5 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด

By |

รายละเอียด
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องส่องกระเพาะปัสสาวะชนิดยืดหยุ่น (Flexible cystoscope) จำนวน 1 ชุด

By |

รายละเอียด
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Harmonic) จำนวน 1 เครื่อง

By |

รายละเอียด
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ชุดเครื่องมือผ่าตัดหลอดเลือด (Vascular Set)

By |

รายละเอียด
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน จำนวน 2 เครื่อง

By |

รายละเอียด
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน จำนวน 3 เครื่อง

By |

รายละเอียด
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างงานก่อสร้าง จ้างปรับปรุงเค้าเตอร์เก็บของพร้อมตู้เก็บวัสดุและบานประตูเก็บยา ตามแบบเลขที่ M.015/2560 จำนวน 1 งาน

By |

รายละเอียด
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างซ่อม Upgrade Softare สำหรับรถเอ็กเซรย์เคลื่อนที่

By |

รายละเอียด
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างงานก่อสร้าง จ้างปรับปรุงเค้าเตอร์เก็บของพร้อมตู้เก็บวัสดุและบานประตูเก็บยา

By |

รายละเอียด
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณ HIV จำนวน 480 ชุด

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์รายการ อาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียชนิดต้องการออกซิเจนจากโลหิต จำนวน 22,000 ขวด

By |

รายละเอียด
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง

By |

รายละเอียด
รายงานวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างงาน ติดตั้งหัวจ่ายก๊าซทางการแพทย์

By |

รายละเอียด
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องควบคุมอุณหภูมิในร่างกายผู้ป่วย

By |

รายละเอียด
รายงานวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องอบสมุนไพร

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

By |

รายละเอียด
รายงานวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ก่อสร้าง โครงการจ้างซ่อมและอะไหล่เครื่อง CT Scan 1 เครือง

By |

รายละเอียด
รายงานวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างงานก่อสร้าง โครงการเดินท่อบำบัดน้ำเสียและเดินท่อประปา

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อขวดบรรจุสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ จำนวน 85 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างงานก่อสร้าง ทำลานจอดรถ

By |

รายละเอียด
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง บำรุงรักษารถ Xray Mobile

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องถ่ายภาพหัวใจสามมิติทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรานิกส์ (E-Bidding)

By |

รายละเอียด