ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการด้วยเครื่องตรวจอวัยวะสนามแม่เหล็กกำลังสูง ขนาด 1.5 เทสล่า พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)