วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นพ.ชุมนุม วิทยานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ โดยมีพญ.ผการัตน์ แสงกล้า รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นำคณะผู้บริหาร
โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมให้การต้อนรับที่หน้าอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน และเดินทางไปที่พุทธสถานสระโบราณ เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงพยาบาลสุรินทร์
         ต่อมาที่ห้องประชุมกุญชรศุภศรี ชั้น 9 อาคาร 100 ปี สธ. ได้มีการจัดงานต้อนรับ นพ.ชุมนุม วิทยานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ อย่างเป็นทางการ ในโอกาสนี้ นพ.สินชัย ตันติรัตนานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ประธานในพิธีกล่าวต้อนรับ และ พญ.ผการัตน์ แสงกล้า นำคณะผู้บริหารโรงพยาบาลสุรินทร์ มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ โดยบรรยากาศการต้อนรับเป็นไปด้วยความอบอุ่น ภายใต้มาตรการการป้องกันโควิด-19