ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 2564