ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องช่วยหายใจแบบ SCBA T8๘๐๐๐ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง