ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายใน อาคาร ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย เงินบำรุง ปีงบประมาณ 2565