ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องเผา Loop จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง