ประกาศ จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง Osimertinib 80 mg film-coated tablet ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564