ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารสด รายการ ไก่เนื้ออกล้วน (ซอย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564