ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ lanthanum ๗๕๐ mg chewable tablets โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2563)