ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ผ้าซับโลหิต (Swab / Lap sponge) มีเส้น X-ray ชนิดปราศจากเชื้อ (Sterile) จำนวน 10,000 ห่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)