ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ น้ำยาสำหรับทำให้ปราศจากเชื้อด้วยการอบแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓