ประกาศจังหวัดสุรินทร์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๑๐๐๐ KVA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)