ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ oxytetracycline+polymyxin b ophthalmic ointment ๓.๕ g โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2562)