Call Us Today! +6644 511 757 | surinhospital@gmail.com Login Register
ประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงผู้ใหญ่ (Resuci anne advance skill trainer with simpad plus) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ ชุดสารละลายชีวเคมี ชนิด SOLIScript ๑- step Probe จำนวน ๒๕๐ การทดสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ แถบตรวจน้ำตาลในเลือดชนิดโหลดข้อมูลเข้าโปรแกรม RED cap สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพิมพ์เอกสารด้วยเครื่องพิมพ์สำนักงาน ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาว-ดำ แบบ Network จำนวน ๑ (หนึ่ง) งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อMetformin hydrochloride 1 g prolonged-release tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

ให้บริการดูแลผู้ป่วย ด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ครบครัน ทันสมัย พร้อมด้วยทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ ตอลด 24 ชั่วโมง

เทคโนโลยีทางการแพทย์

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) ช่่วยให้แพทย์ตรวจหาความผิดปกติของร่างกายได้เร็ว แม่นยำ และปลอดภัยสูง

เปิดทำการ
  • จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.00
  • เสาร์ - อาทิตย์ 8.00 - 12.00
  • วันหยุดนักขัตฤกษ์ 8.00 - 12.00
ตารางงานผู้อำนวยการ

กำหนดการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ของผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์