Call Us Today! +6644 511 757 | surinhospital@gmail.com Login Register
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการชุดสายให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดำพร้อมชุดใส่สายสำหรับผู้ใหญ่ (Central Venous Catheter) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการผ้าก๊อสพับ 3x4 8 ชั้น ชนิดปลอดเชื้อ (steriled gauze pads 3x4 8 ply) และ ผ้าก๊อสพับ 3x4 8 ชั้น ชนิดสะอาด (gauze pads 3x4 8 ply) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการผ้าก๊อสพับทำแผลไฟไหม้ ปลอดเชื้อ (sterile burn gauze) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการเข็มและท่อต่อทางหลอดเลือดดำสำหรับใช้ยาหรือสารละลาย (i.v.catheter) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการผ้าก๊อสพับทำแผลไฟไหม้ ปลอดเชื้อ (sterile burn gauze) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5
อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

ให้บริการดูแลผู้ป่วย ด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ครบครัน ทันสมัย พร้อมด้วยทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ ตอลด 24 ชั่วโมง

เทคโนโลยีทางการแพทย์

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) ช่่วยให้แพทย์ตรวจหาความผิดปกติของร่างกายได้เร็ว แม่นยำ และปลอดภัยสูง

เปิดทำการ
  • จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.00
  • เสาร์ - อาทิตย์ 8.00 - 12.00
  • วันหยุดนักขัตฤกษ์ 8.00 - 12.00
ตารางงานผู้อำนวยการ

กำหนดการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ของผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์